logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Třídnické hodiny (webinář)


Termín

21. 09. 2023
8:00 - 15:30

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

1130/2023-4-223

Cílová skupina

  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé 2. stupně ZŠ
  • Učitelé SŠ
  • Vychovatelé školských zařízení
  • Asistenti pedagoga
  • Ředitelé školy a školských zařízení

1590 Kč / osoba
Přihláška

21.9. 8:00 - 9:30 + 10:00 - 11:30 + 12:00 - 13:30 + 14:00 - 15:30



Obsah

Třídnické hodiny jsou nezbytnou součástí práce třídního učitele, seminář se zaměřuje na to, jak vést třídnické hodiny, je to nástroj pro preventivní působení, zároveň to je možnosti, jak významným způsobem vést třídní kolektiv, dále ale také nástroj, jak zajistit kvalitní vztahy ve třídním kolektivu, význam třídnických hodin spočívá v tom, že zvyšují kvalitu celého výchovně vzdělávacího procesu


Vzdělávací cíle

Cílem je seznámit účastníky s výhodami, které přinášejí pravidelné třídnické hodiny, třídnické hodiny jsou výborným nástrojem preventivního působení na třídní kolektiv, dále jsou výborným nástrojem řízení vztahů ve třídním kolektivu, které vedou k vyšší výkonnosti celého třídního kolektivu. Cílem také jsou praktické ukázky technik, jejichž pomocí lze vést třídnické hodiny, dále i s potřebnou metodikou vedení třídnických hodin.


Lektor

Mgr. Kamil Novák

Absolvent pedagogické fakulty Ostravské univerzity a pětiletého komplexního výcviku prevence. Působí, resp. působil jako lektor, terapeut a pedagog ZŠ, SŠ a VOŠ. Ve své praxi se zaměřuje na práci s třídním kolektivem; práci s rodinou i vzdělávání pěstounů; uplatňování primární, selektivní i indikované prevence; metody skupinového vyučování; uplatňování technik práce se skupinou; řešení nestandardních situací; krizovou intervenci nebo řešení šikany.

Cena

1 590 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO