Time management jako klíčová dovednost chůvy


Termín

17. 04. 2023
17:00 - 20:15

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

4 vyučovací hodiny

Cílová skupina

  • Chůvy

Obsah školení

  • seznámení s možnostmi využití cíleného plánování, monitorování a stanovování cílů v rámci organizace práce
  • stanovování priorit a cílů při práci s dětmi
  • osvojení postupu, nástrojů a doporučení při cíleném plánovaní
  • seznámení s možnostmi efektivního využití časových možností v konceptu práce chůvy
  • názorné praktické ukázky dobré praxe v rámci Time managementu


Cíle školení

„Time managment“ je velmi často skloňovaný termín, ale o co tedy vlastně jde? A jak může dovednost efektivního plánovaní, určování priorit a stanovaní cílů zefektivnit nejen Vaší pracovní výkonnost? Jak je možné, díky této technice, lépe určit priority v práci s dětmi? Má cílené plánovaní pozitivní dopad i na kvalitu poskytované péče v pracovní pozici chůvy? Jak cíleně dosáhnout mnou stanovených cílů? Nejen odpovědi na tyto otázky, ale i získaní praktických dovedností by Vám mělo přinést absolvování tohoto semináře.


Lektor

Bc. Lenka Scholzová

Absolventka Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v oboru sociální práce a VOŠ v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Profesionálně se věnovala přímé práci s klienty v soc. službách a učitelské profesi. Jako lektorka působí v kurzech pro pracovníky v soc. službách, školeních pro chůvy, asistenty pedagoga i učitele.


Cena

850 Kč/osobu (vč. DPH)

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář