logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

kvalifikační vzdělávání
šablony

Studium pro ředitele škol a školských zařízení - kombinované


Termín

12. 09. 2024 - 30. 04. 2025

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

119 vyučovacích hodin
(104 online + 15 stáže)

Číslo akreditace

25879/2023-6-521

Cílová skupina

 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Ředitelé školy a školských zařízení
 • Učitelé VOŠ

13900 Kč / osoba
Přihláška
Studium je rozděleno do dvou semestrů.
ONLINE výuka probíhá dvakrát měsíčně ve čtvrtek 9:00 - 16:00
 
Termíny výukových dní:
12. 9. 2024, 26. 9. 2024, 10. 10. 2024, 24. 10. 2024, 7. 11. 2024, 21. 11. 2024, 5. 12. 2024, 19. 12. 2024, 9. 1. 2025, 23. 1. 2025, 6. 2. 2025, 20. 2. 2025, 6. 3. 2025


Popis

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení.

Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. 

Studium je akreditováno MŠMT a jeho obsah je v souladu s aktuálně platným standardem.


Obsah

1. Výuka (104 vyuč. hodin online)

 • Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství
 • Pracovní právo
 • Financování školy
 • Organizace školy a pedagogického procesu

2. Stáž (15 vyuč. hodin)

 • Stáž ve školách nebo školských zařízeních

3. Zakončení kurzu - závěrečná zkouška (online)

Zkouška se skládá z obhajoby závěrečné písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých modulů, pohovoru o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a z ověření získaných znalostí před komisí.


Lektor

Tým lektorů

Cena

13 900 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

Údaje o účastníkovi

Údaje o dalším účastníkovi

ve formátu dd.mm.rrrr (např. 29.02.1975)


Fakturační údaje