Sociální ekonomika a zaměstnávání osob se zdravotním postižením


Termín

27. 09. 2023
8:00 - 15:15

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2023/0862-SP/PC/VP

Cílová skupina

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci

Obsah školení

Kurz se zaměřuje na možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, kombinovaným) v rámci českého prostředí, jak na volném trhu práce, tak v chráněném prostředí. Klade si za cíl účastníky kurzu seznámit se základními pojmy v této oblasti. Pojednává o účinném nástroji v oblasti zaměstnávání OZP, a to sociální ekonomice a sociálním podnikání, jako jedním z efektivních nástrojů zaměstnávání těchto osob, trendu, jenž se do českého prostředí úspěšně integruje v mnoha příkladech dobré praxe a v podobě úspěšných sociálních podnikatelů a představuje nový trend v chráněném zaměstnávání OZP. Kurz tedy seznamuje jednak s možností využití širokého potenciálu sociálního podnikání jako nástroje zaměstnávání OZP - klientů sociálních služeb, ať už v podobě nalezení sociálního podnikatele v okolí poskytovatele, ale i možnosti vytvoření sociálně-podnikatelské aktivity samotného poskytovatele. Účastníci kurzu budou seznámeni i s jinými přístupy a možnostmi (mimo sociální ekonomiku) včetně praktických rad nalezení pracovního uplatnění OZP na volném trhu práce a náležité komunikace se standardními zaměstnavateli ohledně nalezení možnosti zaměstnání OZP, případně vytvoření pracovního místa "na míru" pro OZP. 


Cíle školení

Cílem kurzu je seznámit účastníka s širokou plejádou možností zaměstnávání osob se zdravotním postižením - klientů sociálních služeb. Velkou budoucností, která je do každodennosti integrována v širším evropském prostředí, je oblast sociální ekonomiky, potažmo sociálního podnikání. Účastník je seznámen s konceptem sociálního podnikání v českém prostředí, jeho možnostmi týkajícími se řešení problematiky nalezení pracovní uplatnění pro OZP, jeho legislativním rámcem, přednostmi a nástrahami. Absolvent kurzu se umí orientovat v problematice a zná základní náležitosti pro založení sociálního podniku v rámci organizace poskytovatele či mimo ni. Kromě oblasti sociální ekonomiky je účastník zeširoka seznámen s problematikou možností zaměstnávání klientů soc.služby, aktivní politikou zaměstnanosti Úřadu práce, nalezením vhodných zaměstnavatelů v regionu a vyjednávání s nimi. Umí identifikovat klienty - adepty pro pracovní trh, chráněný i nechráněný, a nastavit vhodnou formu pracovních nácviků a rehabilitace vedoucí k reálnému uplatnění klientů na trhu práce. Účastní kurzu si je dobře vědom významu, který pracovní integrace klientovi sociální služby přináší, a napřimuje úsilí ve své práci právě tímto směrem - podporou nalezení vhodného pracovního uplatnění, a tím i přílivu větší radosti a osmyslnění do života  klientů své sociální služby.  


Lektor

Mgr. Pavla Svobodová

Absolventka Studií občanské společnosti a Studií humanitní vzdělanosti na Karlově univerzitě se zaměřením na sociální inovace, sociální ekonomiku, sociální podnikání, sociální PR a marketing, filantropii, atd. Profesně se specializuje na sociální podnikání, sociální začleňování, zaměstnávání OZP, PR a marketing neziskových organizací.

Cena

1 590 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář