logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Sabotéři v naší hlavě. Čím nám kazí život a jak jim přestat věřit.


Termín

07. 11. 2023
8:00 - 15:15

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2021/1150-SP/PC/PP/VP

Cílová skupina

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Neformální pečovatelé
  • Pracovníci na úřadě
  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci

1590 Kč / osoba
Přihláška

Obsah

Koncept sabotérů vychází z teorie o pozitivní inteligenci a takzvaném PQ mozku. Jedná se o velmi účinný koučovací a sebekoučovací koncept využitelný jak pro samotné pracovníky a jejich osobnostní růst, zralost a udržitelnost  v práci, tak i pro klienty a jejich rozvoj. Zavedení tohoto konceptu do organizací a životů jednotlivců přináší velmi rychlý progres. Teorie pozitivní inteligence učí lidi, jak překonat brzdy v hlavě, které si neseme naprosto všichni a zastavují naši schopnost být opravdu autentičtí, odvážní, sami sebou. Skrze tuto teorii dokážou účastníci sami a za laskavé podpory lektora objevit své vlastní bloky a brzdy, zvědomit si je a začít s nimi ihned pracovat. Součástí kurzu bude nejen velmi detailní seznámení s jednotlivými sabotéry, ale i praktické zasazení do života a hlavně konkrétní a využitelné techniky, které nás učí sabotérům nenaslouchat a tedy rozvíjet svou schopnost inovace, kreativity, hledání darů, komplexního pozitivního a zároveň angažovaného pohledu na život. Výsledkem je spokojenost pracovníka, schopnost nadhledu, porozumění druhým lidem, jak kolegům, tak klientům. Dalším přínosem je nárůst opravdové empatie, schopnost udržet si hranice, nenechat se zmanipulovat, zvýšit svou emoční inteligenci, sebeúctu a dlouhodobě tedy pečovat o svou psychohygienu. Koncept je velkým pomocníkem v prevenci syndromu vyhoření.


Vzdělávací cíle

Účastník bude seznámen s koncepcí sabotérů. Porozumí jednotlivým sabotérům, jejich vzniku a tomu, jaký vliv mají konkrétně na jeho život, život jeho klientů, kolegů. Výsledkem bude zvýšení schopnosti empatie k sobě, získání životního nadhledu, intenzivní osobnostní růst. Efektem je vhled účastníků do jejich vlastních životních vzorců a jejich přerámování tak, aby sebe i druhé vnímali méně kriticky a tedy i méně emotivně. Dalším z dopadů je zvýšení schopnosti práce s vlastními emocemi v krizových situacích i dlouhodobá psychohygiena vedoucí k většímu psychickému zdraví pracovníků. Jednou z nabytých dovedností je schopnost inovace mozku, což vede k většímu množství nápadů při řešení situací, kreativitě, odstupu, flexibilitě a obecně schopnosti jít dopředu i v náročných situacích. Tato technika je velmi dobře přenositelná i na klienty a ostatní kolegy. Součástí praktického tréninku je podpora všímavosti a schopnosti soustředění, která je nutná pro zasazení konceptu do života a zvýšení jeho přínosů v praxi. Účastník dostane návod na to jak v dalším životě zvyšovat PQ body svého mozku a tedy svou pozitivní inteligenci.


Lektor

Mgr. Nela Mátlová

Absolventka MU Brno, Pedagogická fakulta, obor Sociální pedagogika a volný čas. Pracovala s dětmi a mládeží romského etnika v nízkoprahovém zařízení IQ Roma servis, o. s. Od roku 2010 se zaměřovala na vedení týmu sociálních a pedagogických pracovníků se zaměřením na přímou klientskou práci s romským etnikem v obcích Jihomoravského kraje. Zaměřuje se na lektorování v oblasti metod práce v NZDM a v oblasti komunikace a sebe-rozvoje.

Cena

1 590 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO