Datum / čas
17.06.2020-18.06.2020
08:30-12:30

Místo konání
ONLINE – webinář

Adresa:
odkaz bude zaslán
přihlášeným 1 den před konáním

Cílové skupiny

 • Pedagogové volného času
 • Psychologové
 • Učitel – metodik prevence
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé gymnázií
 • Učitelé SOŠ a SOU
 • Učitelé speciálních škol
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Výchovní poradci


Seminář bude probíhat ONLINE - formou webináře (informace a odkaz na webinář obdržíte jeden den před konáním).

 

Školení je vhodné do Šablony II. pro ZŠ, SŠ, ZUŠ a DDM.

 

č. akreditace MSMT- 26332/2019-2-959

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin (rozděleno do dvou dnů:  17.6. 8:30 – 10:00 + 11:00 – 12:30, 18.6. 8:30 – 10:00 + 11:00 – 12:30)

 

Obsah školení:

Seminář představuje současná vývojová specifika mládeže, aktuální kontext dospívání a jejich význam pro práci s nimi. Představuje základní rámec nejčastějších problémů, se kterými se mladí lidé potkávají a jejich provázanost s přirozenými i intencionálními prostředími výchovy a masmédii. Seminář představuje některé techniky práce s motivací (práce se škálou, životní schéma, statistika zážitků, hra „přes čáru“). Využití těchto technik cílí zejména na specifické výchovné situace a problémy v rámci rodiny, na intervence v rámci školských zařízení, poukazuje na možné jednání ze strany úředníků (kurátoři pro mládež apod.), ústavní výchovy, nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a v dalších zařízeních a institucích, které pracují s dospívajícími. Zdůrazňuje také kontext a pozici pedagoga při práci s mládeží.

 

Cíle školení:

Účastník semináře bude znát některá vývojová specifika dospívajících včetně faktorů, které formují či modifikují jejich životní styl. Bude se orientovat v nejčastějších problémech současné mládeže a jejich provázanosti s vnějšími i vnitřními vlivy. Vyzkouší si techniky práce s motivací u dospívajících, které je možné uplatnit v různých kontextech práce s touto cílovou skupinou v rámci rodiny a v rámci školských zařízení. Bude si také vědom vlivu kontextu a pozice pedagoga na práci s cílovou skupinou.

 

Cílová skupina:

učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitel – metodik prevence, výchovní poradci, psychologové, učitelé speciálních škol

 

Lektor:

Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník

 Absolvent oboru Psychologie na UP v Olomouci, Pedagogika a Sociální pedagogika na MU Brno. Absolvoval řadu kurzů a výcviků, které využívá ve své lektorské činnosti pro pracovníky ze sociální a pedagogické oblasti. Od roku 2005 působí jako pedagog na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v Kroměříži a od roku 2012 je externím vyučujícím na UP v Olomouci. Ve své poradenské praxi v sociální, pedagogické, adiktologické, psychologické a terapeutické sféře pracuje především s dospívajícími, dospělými, s rodinami i páry, s lidmi v různých životních situacích a krizích i s těmi, kteří se potýkají se závislostí.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena:  1390,- /osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1490,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz