Datum / čas
22.10.2020
09:00-16:00

Místo konání
Karlovy Vary

Adresa:
bude upřesněno
Karlovy Vary

Cílové skupiny

  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé 2. stupně ZŠ


č. akreditace MSMT: 26332/2019-2-959

 

Školení je vhodné do Šablony II. pro ZŠ.

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Účastníkům bude nabídnut pestrý zásobník aktivit, metod a postupů do projektového vyučování, aktivního činnostního učení napříč předměty v kooperativních skupinách. Účastníci se seznámí s kritérii projektového vyučování (co je a co není projektové vyučování), se strukturou tvorby školního projektu a se stylem výuky ke kterému se má v praxi dospět školská reforma, tedy vyučovat aktivním činnostním učením napříč předměty v kooperativních skupinách.

Budou jim předloženy různé směry a přístupy ve světě s důrazem na nejefektivnější tzv. ,,finský model“. Dotkneme se otázek hodnocení žáků v kooperativních skupinách, očekávaných výstupů, pracovních listů- šablon – učebnic, efektivity výuky frontální a kooperativní v blízké budoucnosti čes. školství, aktivizace žáků, kooperativních modelů.
Účastníci se pokusí sami v kooperativních skupinách vytvořit svůj vlastní školní projekt.

Většinu aktivit si účastníci sami vyzkouší a prožijí.
Seminář bude doplněn videozáznamem ze školní praxe (sestřihy, průběh a prezentace školních projektů a projektových dnů).

 

Cíle školení:

Účastníci se seznámí s kritérii projektového vyučování v kooperativních skupinách a se strukturou tvorby školního projektu. Získají portfolio metod a aktivit pro projektové vyučování a seznámí se se způsobem výuky a její praktickou realizací, ke které má dospět školská reforma.

 

Cílová skupina:

učitelé 1. a 2. stupně ZŠ

 

Lektor:

Mgr. Tomáš Koten

Absolvent Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem a FF UK Praha, obor učitelství, aprobace biologie – chemie. Dlouhodobě pedagogicky působí jako pedagog 1. i 2. stupně ZŠ, učitel na UJEP Ústí nad Labem a lektor. Je autorem knih : ,,Škola? V pohodě !“ – metody , hry a formy práce pro realizaci učiva,pro dosažení očekávaných výstupů a rozvoj klíčových kompetencí,,,Projektové vyučování“ metodika – aktivní činnostní učení napříč předměty v kooperativních skupinách a ,,Projektík – ukážu, co dokážu“, soubor pracovních sešitů pro projektové vyučování v kooperativních skupinách.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena:   1 540,- Kč/osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1540,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz