Datum / čas
15.12.2020
09:00-16:00

Místo konání
Olomouc

Adresa:
bude upřesněno
Olomouc

Cílové skupiny

  • Učitelé MŠ


Školení je vhodné do Šablony II. DVPP pro MŠ.

 

č. akreditace MŠMT: 24559/2018-2-847

 

Hodinová dotace:  8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář je zaměřen na problematiku zařazování dvouletých dětí do MŠ všech oblastí, které s tím souvisí. Téma školení navazuje na dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy a nutnost rozšiřování profesních kompetencí pedagogů i dalších osob, které na výchovně vzdělávacím procesu podílejí.

 

Školení reflektuje tato témata:

- kritéria přijetí dvouletého dítěte do MŠ z pohledu platné legislativy v ČR

- úprava prostředí a podmínky MŠ pro nástup dvouletého dítěte (z hlediska personálního zajištění, organizace výchovně vzdělávacího procesu, připravenosti prostředí a nabídky aktivit)

- akceptace specifických požadavků vzhledem k věkovým a vývojovým zvláštnostem dvouletých dětí

- adaptace na prostředí MŠ, spolupráce rodiny a MŠ pro eliminaci obtíží při nástupu do MŠ

- vzdělávací strategie a organizace práce s dvouletými dětmi vedoucí k jejich optimálnímu rozvoji

- výtvarné, dramatické a další tvořivé činnosti v teorii i praxi

- pohybové hry a sportovní aktivity vhodné pro dvouleté děti v MŠ i venkovním prostředí

- seznámení s literaturou k samostudiu

 

Cíle školení:

Účastníci semináře se seznámí s problematikou zařazování dvouletých dětí do MŠ v celé šíři – od legislativy, přes nástup, adaptaci, spolupráci s rodinou, připravenost prostředí, vývojová specifika dvouletého dítěte až po metody a formy práce s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti. Nedílnou součástí jsou ukázky aktivit pro dvouleté děti s možností vyzkoušení.

 

Cílová skupina:

učitelé MŠ

 

Lektor:

Mgr. Martina Pernicová

Učitelka v MŠ a v ZŠ, absolventka Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Karlovy v Praze, zkušenosti s pravidelným pořádáním Odpolední pro maminky s dětmi v mateřské škole, vedení výtvarných kroužku pro předškolní děti, vedení „Předškoličky“- přípravy předškoláků pro vstup do ZŠ, dlouhodobá spolupráce s rodinami nadaných dětí a pomoc při řešení problémů, lektorka školení DVPP od roku 2013 – zabývá se tématy netradičního pojetí výtvarné výchovy, vzdělávání nadaných dětí v MŠ a osobnostním a sociálním rozvojem dvouletých dětí v MŠ.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena:  1 540,- Kč/osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1540,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz