Datum / čas
19.11.2020
09:00-16:00

Místo konání
Olomouc

Adresa:
bude upřesněno
Olomouc

Cílové skupiny

  • Pedagogové volného času
  • Učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
  • Vychovatelé školských zařízení


č. akreditace MSMT: 424/2020-4-193

 

Školení je vhodné do Šablony II. DVPP pro DDM a ŠD.

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin 

 

Obsah školení:

Volnočasové aktivity jakéhokoli druhu a odvětví skýtají velmi kvalitní kreativní prostředí pro rozvoj tzv. funkčních gramotností. Důležitou gramotností, bez které jen stěží je možné si představit život je matematická gramotnost. Nejefektivnějším prostředkem pro učení dětí je hra. Kurz vychází z této přirozené vlastnosti dětí a nabízí náměty her k rozvoji matematické gramotnosti ve volnočasových aktivitách.

 

Představeny budou následující bloky:

  • Úvod do matematické gramotnosti a možnosti jejího rozvoje u dětí ve volnočasových aktivitách
  • Složky matematické gramotnosti a jejich vnímání ve volnočasových aktivitách
  • Náměty her k rozvoji matematické gramotnosti s reflexí

 

Cíle školení:

Cílem kurzu je nabídnout pedagogům teoretický vhled do matematické gramotnosti a možnosti jejího rozvoje při realizaci různých kroužků v různých zájmových odvětvích a oblastech. Pedagogové si především formou vlastního prožitku vyzkouší jednotlivé hry a formou brainstormingu budou hledat roviny rozvoje matematické gramotnosti prostřednictvím jednotlivé hry. Pedagogové získají pravidla a podklady k jednotlivým hrám a náměty k modifikacím.

 

Cílová skupina:

učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času, vychovatelé školských zařízení

 

Lektor:

Mgr. Rastislav Jankula

Absolvent UP v Olomouci, obor výchova mimo vyučování. 16 let aktivně vyučoval na ZŠ v Uherském Brodě, mezi lety 2000-2006 zastával funkci ředitele společnosti CEPR Uherský Brod, kde se věnoval zejména tvorbě a realizaci vzdělávacích programů pro pedagogy, žáky a studenty. Od roku 2009 vede oddělení vzdělávání v DDM Uherský Brod. V současné době se věnuje realizaci vzdělávacích projektů a pedagogické činnosti.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena:  1540,- Kč/osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 1540,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz