logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

šablony

Rozvoj řeči u dětí v předškolním období (webinář)


Termín

02. 12. 2024
8:00 - 15:30

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Cílová skupina

  • Chůvy
  • Učitelé MŠ
  • Vychovatelé školských zařízení
  • Asistenti pedagoga

1950 Kč / osoba
Přihláška

2.12. 8:00 - 9:30 + 10:00 - 11:30 + 12:00 - 13:30 + 14:00 - 15:30Obsah

V tomto semináři se účastníci seznámí s vývojem řeči v celém předškolním období. Lektorka nabídne mnoho způsobů, jak podporovat vývoj řeči u dětí různého věku a jak efektivně předcházet vzniku poruch řeči. Seminář bude také obsahovat mnoho praktických typů a námětů na vhodné hry, pracovní sešity či jiné pomůcky.
 
 

- ontogenetický vývoj řeči, vývojové etapy řeči a jejich charakteristika 
- podmínky pro správný vývoj řeči 
- vnější a vnitřní faktory ovlivňující vývoj řeči 


- prevence vad a stimulace fyziologického vývoje u dětí různého věku
- osvětlení pojmu narušená komunikační schopnost (NKS) 
- nejčastější druhy narušené komunikační schopnosti 
- možnosti, jak pracovat s dětmi, které mají diagnostikovanou NKS 


- rozvoj slovní zásoby – aktivní i pasivní slovní zásoba
- rozvoj sluchového vnímání – systematický rozvoj sluchové vnímání, sluchové rozlišování, 
- rozvoj fonematického sluchu – práce se slabikou a hláskou 
- rozvoj gramatiky jazyka – aplikace gramatických pravidel, výskyt dysgramatismů v řeči - cvičení na obratnost mluvidel a dechová cvičení
- praktické ukázky – knihy, pracovní sešity, pomůcky 
- jak vyrábět pomůcky 


Vzdělávací cíle

Cílem semináře je osvětlit účastníkům jednotlivé vývojové fáze řeči u dětí a eliminovat tak vznik poruch řeči.


Lektor

Mgr. Bc. Eliška Opatřilová

Absolventka magisterského programu Speciální pedagogika Ostravské univerzity v Ostravě. Získala bakalářský titul na MU v Brně (obor Právo sociálního zabezpečení). Od roku 2010 působí jako učitelka v MŠ, kde se také věnuje vedení logopedické prevence a reedukaci v MŠ, je koordinátorkou inkluze v MŠ, speciální pedagožkou, spolupracuje s SPC a PPP. Zkušenosti při práci s dětmi i dospělými získala také jako dobrovolník v NZDM, lektorka dramatického kroužku v MŠ, hlavní vedoucí dětského tábora a lektorka kroužku keramiky pro osoby s postižením. V současné době působí jako lektorka kurzu Logopedického asistenta, dále je lektorkou dalšího vzdělávání pro pedagogy. Dále lektoruje v rekvalifikačních kurzech pro chůvy a je akreditovanou komisařkou profesních zkoušek pro chůvy. 

Cena

1 950 Kč/osobu (vč. DPH)

Přihláška

Údaje o účastníkovi

Údaje o dalším účastníkovi

ve formátu dd.mm.rrrr (např. 29.02.1975)


Fakturační údaje