logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Rozvoj emoční inteligence u dětí


Termín

09. 09. 2024
17:00 - 20:15

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

4 vyučovací hodiny

Cílová skupina

  • Chůvy

950 Kč / osoba
Přihláška

Obsah

Emoční inteligenci chápeme jako schopnost zvládat vlastní emoce a umění vcítit se do lidí kolem nás. Tyto dovednosti je třeba u dětí rozvíjet tak, aby jim pomáhaly zvládat jejich vlastní prožívání a aby se jim lépe dařilo rozvíjet mezilidské vztahy s vrstevníky i s dospělými. V semináři se zaměříme na jednotlivé složky emoční inteligence dle Daniela Golemana a na způsob, jak s nimi pracovat sami u sebe i u dětí.


Vzdělávací cíle

Cílem semináře je naučit účastníky takové strategie a techniky, pomocí kterých si mohou uvědomovat a zvládat vlastní prožívání a rozumět svým emocím, což v konečném důsledku přispívá k posílení schopnosti vnímat emoce jako něco, co je přirozenou a nezbytnou součástí života a co lze mít pod kontrolou. Seminář se také bude věnovat nácviku empatické reakce, kterou je možné je uplatnit při práci s dětskými emocemi.


Lektor

Ing. Mgr. Eliška Vondráčková

Vystudovala sociologii a sociální práci na Masarykově univerzitě v Brně. Působila v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně a v současnosti působí jako vedoucí domova Naděje. Založila rodinné centrum a ve své lektorské praxi se věnuje oblasti osobního rozvoje a komunikace, ale také poradenství v oblastech vztahů v rodinách včetně mezigeneračního soužití, výchovy dětí od narození až po dospívání, efektivního rodičovství, prevence patologických jevů v rodinách a dalších.

Cena

950 Kč/osobu (vč. DPH)

Přihláška

Údaje o účastníkovi

Údaje o dalším účastníkovi

ve formátu dd.mm.rrrr (např. 29.02.1975)


Fakturační údaje