Datum / čas
22.04.2022-24.04.2022
Celý den

Místo konání
Tábor – Centrum Univerzita Tábor

Adresa:
Vančurova 2904
Tábor

Cílové skupiny

 • Zkouška profesní kvalifikace


Zkouška profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Témata:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

Vstupní předpoklady:

 • ukončené základní vzdělání
 • dosažení věku 18 let
 • bez logopedických vad

 

Témata zkoušky jsou dána hodnoticím standardem Národní soustavy kvalifikací pro profesi Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).

Úspěšní absolventi zkoušky obdrží Osvědčení o profesní zkoušce, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie. Získání profesní kvalifikace je také nutným předpokladem pro vydání živnostenského oprávnění Péče o dítě do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost).

Zkouška probíhá ve dvou dnech – první den písemný test, druhý den ústní a praktická zkouška – rozsah zkoušky, písemná část 90  minut, ústní část 1,5 hodiny. Povinnou součástí státní zkoušky je vypracování písemné přípravy pro ověření kompetence Uplatňování metod a forem  a její zaslání nejpozději 7 dní před konáním státní zkoušky. Při vyšším počtu přihlášených účastníků možnost rozšíření termínů zkoušky.

Cena: 5200,- /osobu (vč. DPH) - Podklady k platbě (zálohová faktura) Vám budou zaslány po obdržení přihlášky.

 

Přihláška ke stažení<<<ZDE

Vzhledem k požadavkům MPSV je nutné přihlášku stáhnout do počítače, vytisknout, vyplnit ručně a originál Přihlášky ke zkoušce profesní kvalifikace doručit na adresu: Zahradnická 279/8, 60300 Brno

Na základě doručení přihlášky Vám zašleme upřesňující e-mail s potvrzením o Vašem zařazení ke zkoušce profesní kvalifikace  a další potřebné informace a podklady k profesní zkoušce.

 

Zároveň prosíme o vyplnění přihlášky online:

 

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 5200,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz