Datum / čas
26.01.2022
17:00-20:15

Místo konání
ONLINE – webinář

Adresa:
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním
ONLINE - webinář

Cílové skupiny

  • Chůva


Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny

 

Obsah školení:

Problémové chování, poruchy chování, projevy nekázně u dětí předškolního věku. Specifické a nespecifické poruchy chování (problematika ADHD, ADD). Další poruchy psychiky v předškolním věku. Možnosti řešení vzniklých potíží u dětí předškolního věku. Spolupráce s rodinou dítěte. Lhaní, zcizení. Práce chůvy s dětmi s problémovým chováním.

 

Cíle školení:

Účastníci se seznámí se základními charakteristikami problémového chování, poruch chování, projevů nekázně a poruch psychiky u dětí předškolního věku. Poznají typické projevy nespecifických a specifických poruch chování. Seznámí se se zásadami práce s těmito dětmi. Zjistí možnosti spolupráce chůvy a rodiny dítěte s problémovým chováním. Seznámí se s nepatologickými projevy chování jako je smyšlenka a zcizení u dětí předškolního věku. Na příkladech se naučí zásady práce chůvy s dětmi s problémovým chováním.

 

Lektorka:

Mgr. Ing. Marta Kozdas, Ph.D.

Speciální pedagožka, podílí se na přípravě budoucích učitelů, lektoruje, koučuje. Jako metodička podporuje začínající učitele. Působí také jako autorka a editorka pedagogických textů, koordinuje vzdělávací aktivity. Po dobu své pedagogické dráhy působila v užším či širším vedení škol (školní speciální pedagožka, metodička prevence, ředitelka venkovské malotřídky). V současnosti ředitelka a učitelka základní a mateřské školy, lektoruje v rekvalifikačním kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a je zkušební komisařkou pro profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování webináře.

 

Cena: 850,- /osobu (vč. DPH) - Podklady k platbě Vám budou zaslány emailem do pěti dnů po přihlášení.

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 850,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz