Datum / čas
27.10.2021
08:00-12:00

Místo konání
ONLINE – webinář

Adresa:
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním
ONLINE - webinář

Cílové skupiny

 • Asistenti pedagoga
 • Pedagogové volného času
 • Ředitelé školy a školských zařízení
 • Učitel – metodik prevence
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé gymnázií
 • Učitelé MŠ
 • Učitelé SOŠ a SOU
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Výchovní poradci


Seminář bude probíhat ONLINE - formou webináře (informace a odkaz na webinář obdržíte jeden den před konáním).

 

č. akreditace MSMT:

 

Hodinová dotace: vyučovací hodiny  (27.10. 8:00 – 9:30 + 10:30 – 12:00)

 

Obsah školení:

V praxi velmi často vznikají pochybnosti, kdo odpovídá za škodu vzniklou během výuky, ve školách. Seminář se zaměří na vymezení právní odpovědnosti ředitelů školských právnických osob, pedagogů a dalších zaměstnanců školy. Pozornost bude věnována pracovněprávní, přestupkové i trestní odpovědnosti a přiblíženy budou základy civilněprávní odpovědnosti, včetně odpovědnosti za škodu.

 • Různé dimenze právní odpovědnosti: civilněprávní, přestupky, odpovědnost pedagoga jako zaměstnance, trestní souvislosti
 • Odpovědnost žáků, odpovědnost za škodu.
 • Odpovědnost jednotlivých vyučujících, kdy je a kdy není pedagog právně odpovědný za škodu.
 • Související rozsudky českých soudů

 

Cíle školení:

Cílem semináře je získání základní představy o odpovědnostních vztazích ve školství.

 

Cílová skupina:

Učitelé 1. stupně ZŠ, Učitelé 2. stupně ZŠ, pedagogové volného času, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, vychovatelé školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, asistenti pedagoga, výchovní poradci, učitelé – metodici prevence, ředitelé škol a školských zařízení

 

Lektor:

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

Absolventka Pedagogické a Právnické fakulty MU v Brně. Působila jako právnička v Kanceláři veřejného ochránce práv, v ČVUT nebo MO ČR. Spolupracovala s expertními skupinami na MPSV ČR i MŠMT ČR. V Lize lidských práv se zaměřovala na oblast školství. Působí jako lektor vzdělávání dospělých.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Cena:  990,- Kč/osobu

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 990,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz