logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Praktická psychologie pro pracovníky v sociální oblasti


Termín

14. 12. 2023
8:30 - 15:30

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2023/0308-SP/PC/PP/VP

Cílová skupina

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Neformální pečovatelé
  • Pracovníci na úřadě
  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci

1590 Kč / osoba
Přihláška

Obsah

Kurz se zaměřuje na získání znalostí z psychologie uplatnitelných v praxi, které mohou pracovníci v sociální oblasti využít při práci s klienty (témata osobnosti klienta, vztahů, potřeb, emocí, motivací), souvislosti s chováním a jednáním klientů. Cílem kurzu je integrovat důležité poznatky z psychologie do pomáhající práce s klientem, aplikovat a propojit je s komunikačními technikami, které povedou k nastavení lepší spolupráce (otevření, udržení, zvýšení spolupráce) mezi pracovníkem a klientem. Na příkladech z praxe bude účastníkům kurzu nastíněn vhodný postup práce s potřebami, emocemi a motivací klienta a možnosti plánování dalších intervencí. V kurzu bude také představena síť odborné pomoci klientům a její členění.


Vzdělávací cíle

Absolvent se bude orientovat v základních psychologických pojmech, porozumí souvislostem mezi potřebami, emocemi, motivací klienta a jeho chováním a jednáním. Seznámí se s pojetím psychického zdraví a možnostmi, jak pracovat s životní energií a jak redukovat prožívání stresu. Osvojí si bazální poznatky o organizaci osobnosti člověka a roli vztahu při řešení problémů. Zorientuje se v síti odborných (psychologických) služeb a jejich členění. Přiblíží si konstruktivní způsob profesionální komunikace s klientem na základě propojení s psychologickými poznatky.


Lektor

PhDr. Aleš Musil

Absolvent katedry psychologie FF OU v Ostravě, tamtéž dále také obor Sociální práce s poradenským zaměřením, pedagogické studium a obor Veřejná správa a regionální politika; absolvoval řadu kurzů a výcviků (např. Sociálně psychologický výcvik, Krizová intervence a Krizová intervence v praxi, Integrativní koučink a další); působil jako sociální asistent pro děti a mládež, pracovník krizového a kontaktního centra, manažer sociální práce a terénní pracovník zaměřený na práci s romskými rodinami. Pracoval jako sociální pracovník poskytující odborné poradenství a psychosociální pomoc terminálně nemocným pacientům a jejich rodinám. V současnosti působí jako lektor, kouč a supervizor.

Cena

1 590 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO