Práce a komunikace s klienty se specifickými potřebami zaměřené na lež a polopravdy


Termín

21. 11. 2023
8:30 - 15:30

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2023/0824-SP/PC/PP/VP

Cílová skupina

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Neformální pečovatelé
  • Pracovníci na úřadě
  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci

Obsah školení

Kurz je primárně určen pro pracovníky sociálních služeb pro organizace pracující s dětmi i s dospělými a s klienty se specifickými potřebami. Absolvent kurzu získá znalosti z oblasti historie lži, kde a proč vzniká a jak působí ve skupině lidí, v rodinách či v zařízeních sociálních či jiných služeb. Absolvent se dozví teoretické informace i praktické příklady z oblasti lži, nepravdy, polopravdy, milosrdné lži, účelové lži, manipulace, lhaní ze strachu, lhaní proto, abych obstál. atd. Dozví se v tomto základním kurzu něco o příčinách vzniku lži, důsledcích a tzv. jednodušších cestách protkaných lží a lhaním, které někteří klienti využívají. Bude seznámen s kazuistikami klientů i s příklady z praxe, které se tématu týkají.


Cíle školení

Hlavním cílem je představit účastníkům téma lži z různých stran, pohledů a historie. Účastník kurzu po jeho absolvování bude posílen v respektující komunikaci s lidmi se specifickými potřebami, zvláště u klientů, kteří využívají lež jako prostředek k zajištění svých potřeb. Dílčím cílem je umožnit účastníkům zamyslet se nad vlastní reakcí a komunikací, pokud se dozvím lež a jak pracovat se svými emocemi. Účastník kurzu bude seznámen s odlišnými komunikačními vzorci svých klientů a dozví se o možnostech, jak s klienty dále pracovat a lépe se domluvit, přestože přesně nevíme, zda lžou nebo mluví pravdu.


Lektor

Mgr. Michaela Horáčková

Je profesí sociální pracovnice, magisterský titul získala v oboru sociální práce na FF Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své dlouholeté praxe prošla oblastí mnoha sociálních i zdravotně sociálních služeb a úřadů, kde se věnovala mnoha činnostem a různým cílovým skupinám. Vedla na okresním a krajském úřadě týmy zaměřené na cílovou skupinu osob se zdravotním postižením a seniory, náhradní rodinnou péči nebo projekty primární prevence a předcházení sociálně patologickým jevům, financování sociálních služeb nebo komunitní plánování sociálních služeb. Přímo v oblasti sociálních služeb pracovala na lince důvěry, v občanské poradně, v protidrogových službách, v komunitním centru pro lidi s duševním onemocněním. Zejména se věnuje poradenství v psychosociální oblasti a doprovázení pěstounských rodin jako jejich klíčová sociální pracovnice. Za smysluplné považuje svoje působení v Hospici, kde je poskytována paliativní péče a ona zde působí jako krizový intervent pro terminálně nemocné, jejich rodiny a pozůstalé. Zároveň zde pracuje také jako dobrovolník. V posledních deseti letech se intenzivně věnuje také lektorské činnosti, při které předává svoje znalosti a zkušenosti z praxe.

Cena

1 590 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

* Toto pole je povinné

Údaje o účastníkovi

Údaje o dalším účastníkovi

ve formátu dd.mm.rrrr (např. 29.02.1975)


Fakturační údaje
Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář