Datum / čas
23.11.2021
17:00-20:15

Místo konání
ONLINE – webinář

Adresa:
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním
ONLINE - webinář

Cílové skupiny

  • Chůva


Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny

 

Obsah školení:

  • soudržnost týmu, týmové role a jejich vlastnosti – využití rozdílností
  • nejčastější příčiny problémů pracovních týmů v dětských skupinách – nesourodost, chybné řešení konfliktů, manipulace
  • jak táhnout za jeden provaz – společné vize a cíle, podpora a důvěra, role lídra
  • vzájemná otevřená komunikace, principy „nenásilné komunikace“ umožňující nekonfliktně a přímo sdělovat, co potřebujeme, konstruktivní zpětná vazba
  • porady, delegování, brainstorming, týmová pravidla

 

Cíle školení:

Účastník semináře dokáže určit svou typickou roli v pracovním týmu, její pozitiva i negativa. V pracovním životě vysleduje nejčastější příčiny problémů v týmu. Identifikuje svoje pracovní potřeby i filosofii a cíle dětské skupiny, ve které pracuje/chce pracovat. Využije otevřenou a přímou komunikaci, dokáže sdělovat svoje potřeby a očekávání. Využije empatii místo hodnocení, pasivity a direktivity. Naučí se sdělovat/přijímat zpětnou vazbu i využít různorodosti lidí v pracovním kolektivu pro naplnění plánů výchovné péče. Vyzkouší si brainstorming, delegování a dokáže je využít v praxi.

 

Lektorka:

Mgr. Jana Koutníková

Absolventka Univerzity Palackého v Olomouci – mezioborového studium na pedagogické a lékařské fakultě (Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy). Aprobace v předmětech psychologie a pedagogika, somatologie (anatomie, fyziologie), ošetřovatelství, Střední zdravotnické školy v Praze, obor Všeobecná diplomovaná sestra, akreditovaná koučka, supervizorka a mentorka, lektorka v rekvalifikačním kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, pedagožka a lektorka v mateřských centrech a dětských skupinách, členka expertní skupiny v projektu předškolní péče MPSV.

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování webináře.

 

Cena: 850,- /osobu (vč. DPH) - Podklady k platbě Vám budou zaslány emailem do pěti dnů po přihlášení.

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 850,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz