logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

šablony

Osobnostní rozvoj pedagogů – týmová spolupráce a řešení problémů (webinář)


Termín

26. 04. 2023
13:00 - 17:15

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

5 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Cílová skupina

  • Učitelé MŠ
  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé 2. stupně ZŠ
  • Pedagogové volného času
  • Vychovatelé školských zařízení
  • Učitelé ZUŠ a SUŠ
  • Učitelé speciálních škol
  • Asistenti pedagoga

1290 Kč / osoba
Přihláška

26.4. 13:00 - 15:00 + 15:30 - 17:15Popis

Vzdělávací program je rozdělen na 2 hlavní částí: : řešení problémů a týmová spolupráce.

 

Týmová spolupráce

Účastníkům kurzu bude představena série aktivit a úkolů zaměřených na nastavení spolupráce a synergie v týmu, vedení týmu, řešení problémových a netradičních situací mezi kolegy v rámci týmu, s týmem dětí.

Řešení problémů

Pedagogové odhalí nefunkční postupy při řešení problému, osvojí si metody formulace problému, jejich asertivního řešení nebo efektivní stanovení cílů.


Vzdělávací cíle

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů z pohledu potřeb vlastní osobnosti i z pohledu potřeb pedagogické činnosti ve škole, tzn. prohloubení pedagogických kompetencí v oblasti podpory osobnostně sociálního rozvoje dětí.  


Lektor

Mgr. Ivana Chramostová, Ph.D., MBA

Absolventka PF Ostravské university - obor pedagogika a psychologie, 1. stupeň ZŠ; PF UK v Praze - studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, CEMI MBA Studies Praha - Executive MBA a doktorského studia v oboru pedagogika na Dolnoslezské vysoké škole ve Wroclawi. Pracovala jako učitelka 1. st. a učitelka českého jazyka a matematiky 2. st.. Vykonávala funkci ředitelky školy a školní inspektorky. Byla hodnotitelem a zpravodajem projektů OPVK a OP VVV. Věnuje se publikační činnosti, managementu. Působí jako lektor vzdělávání dospělých.

Cena

1 290 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO