Datum / čas
04.02.2022-18.03.2022
Celý den

Místo konání
ONLINE – webinář

Adresa:
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním
ONLINE - webinář

Cílové skupiny

 • Kvalifikační kurz


č. akreditace MPSV: A2020/1155-PK

 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Hodinová dotace: 150 hodin (54 hodin praxe + 96 vyuč. hodin teorie)

Výuka vždy pátek 12:30 – 19:30 a sobota 8:30 – 15:45, závěrečný test v pátek 18.3.2022 od 14:00. 

 

Kurz (teoretická část) bude probíhat formou ONLINE – webináře, praxi je nutné absolvovat v zařízení sociálních služeb. MPSV umožnilo tuto formu výuku vzhledem k vývoji epidemiologické situace. Více informací na tomto odkazu: https://www.zretel.cz/skoleni-pro-socialni-sluzby-online/

 

Popis kurzu:

Kvalifikační (rekvalifikační) kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditovaný v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Absolvent kurzu může být zaměstnán jako pracovník v sociálních službách a vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, základní výchovnou nepedagogickou činnost, pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka i činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Obsah kurzu:

 • standardy kvality sociálních služeb
 • základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivní komunikace
 • úvod do psychologie, psychopatologie a somatologie
 • základy ochrany zdraví
 • etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách
 • základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 • sociálně právní minimum
 • metody sociální práce
 • základy péče o nemocné, základy hygieny
 • aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, pedagogika volného času
 • prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • základy výuky péče o domácnost
 • odborná praxe
 • krizová intervence
 • úvod do problematiky zdravotního postižení
 • restriktivní opatření

Vstupní požadavky:

 • dovršení věku 18 let
 • ukončené základní vzdělání

 

Cena: 6800,- /osobu (osvobozeno od DPH) - Podklady k platbě (zálohová faktura) Vám budou zaslány do pěti pracovních dnů po přihlášení.

V některých případech lze kurz uhradit prostřednictvím úřadů práce. Jak postupovat při žádosti o uhrazení úřadem práce? 

Kurzovné lze rozložit na splátky.

Přihláška

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s Pravidly pro přihlašování
Typ lístku Cena Prostory
standardní vstupenky 6800,00


Pokud se Vám po stisku tohoto tlačítka neobjeví hlášení o odesílání či jiná odezva, kontaktujte nás přímo na email info@zretel.cz