Kreativní myšlení v praxi


Termín

30. 01. 2024
8:00 - 15:30

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2023/0306-SP/PC/PP/VP

Cílová skupina

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Neformální pečovatelé
  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci

Obsah školení

Kreativita ve smyslu tvořivosti či tvůrčího myšlení je schopnost významná pro fungování jedince v 21. století. V době neustálých změn ve společnosti proto hovoříme o kreativitě jako o důležité kompetenci, potřebné ke zvládnutí rychle se měnících podmínek okolního světa. Tvořivost je dána v určité míře každému člověku a jako propojení jeho schopností, jeho postojů a procesu se vyskytuje ve všech oblastech lidského konání. Potřeba tvořit, poznávat a objevovat je pro nás přirozená stejně tak jako zájem a zvídavost. Seminář seznámí účastníky se základními pojmy jako je kreativita, kreativní a stereotypní myšlení a výhodami či nevýhodami jejich využití v praxi. Důležitou součástí jsou informace o výskytu možných bariér, jež mohou využití kreativity bránit a praktické techniky podporující rozvoj tvořivosti. Účastníci jsou současně seznámeni s některými technikami pro řešení problémových situací, které si mohou na prezentovaných kazuistikách sami vyzkoušet.


Cíle školení

Absolvent semináře si uvědomí existenci stereotypního myšlení a jeho přínos i případná rizika převažujícího používání. Současně získá potenciál k využívání kreativity, která se uplatní nejen při řešení zásadních úkolů, ale také i v případě vykonávání rutinních činností. Právě díky získané kompetenci rozpozná účastník kreativní myšlenky malého rozsahu – nápady, postřehy – které mohou v praxi pomoci k vhodnějšímu řešení nastalé situace. Absolvent semináře je seznámen s praktickými ukázkami cvičení, jež mu pomohou schopnost tvořivosti rozvíjet a umocňovat. Pochopí zákonitosti procesu kreativního myšlení a uvědomí si bariéry, jež mohou kreativitě bránit.  V praxi umí využít představené skupinové techniky pro hledání optimálního řešení problémových situací.


Lektor

Mgr. Milena Čiklová

Absolventka UP Olomouc, CMTF charitativní a sociální práce vykonávala funkci sociálního poradce pro ohrožené skupiny, sociální pracovnici v nemocničním zařízení. Vykonávala funkci úřednice odboru sociálních věcí Olomoucký kraj – Krajský úřad. Pracovala jako sociální pracovnice v sociálních službách pro seniory v Olomouci.

Cena

1 590 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

* Toto pole je povinné

Údaje o účastníkovi

Údaje o dalším účastníkovi

ve formátu dd.mm.rrrr (např. 29.02.1975)


Fakturační údaje
Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář