logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Kreativní myšlení v praxi


Termín

28. 11. 2023 - 29. 11. 2023
13:30 - 16:45

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2023/0306-SP/PC/PP/VP

Cílová skupina

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Neformální pečovatelé
  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci

1590 Kč / osoba
Přihláška

Obsah

Kreativita ve smyslu tvořivosti či tvůrčího myšlení je schopnost významná pro fungování jedince v 21. století. V době neustálých změn ve společnosti proto hovoříme o kreativitě jako o důležité kompetenci, potřebné ke zvládnutí rychle se měnících podmínek okolního světa. Tvořivost je dána v určité míře každému člověku a jako propojení jeho schopností, jeho postojů a procesu se vyskytuje ve všech oblastech lidského konání. Potřeba tvořit, poznávat a objevovat je pro nás přirozená stejně tak jako zájem a zvídavost. Seminář seznámí účastníky se základními pojmy jako je kreativita, kreativní a stereotypní myšlení a výhodami či nevýhodami jejich využití v praxi. Důležitou součástí jsou informace o výskytu možných bariér, jež mohou využití kreativity bránit a praktické techniky podporující rozvoj tvořivosti. Účastníci jsou současně seznámeni s některými technikami pro řešení problémových situací, které si mohou na prezentovaných kazuistikách sami vyzkoušet.


Vzdělávací cíle

Absolvent semináře si uvědomí existenci stereotypního myšlení a jeho přínos i případná rizika převažujícího používání. Současně získá potenciál k využívání kreativity, která se uplatní nejen při řešení zásadních úkolů, ale také i v případě vykonávání rutinních činností. Právě díky získané kompetenci rozpozná účastník kreativní myšlenky malého rozsahu – nápady, postřehy – které mohou v praxi pomoci k vhodnějšímu řešení nastalé situace. Absolvent semináře je seznámen s praktickými ukázkami cvičení, jež mu pomohou schopnost tvořivosti rozvíjet a umocňovat. Pochopí zákonitosti procesu kreativního myšlení a uvědomí si bariéry, jež mohou kreativitě bránit.  V praxi umí využít představené skupinové techniky pro hledání optimálního řešení problémových situací.


Lektor

Mgr. Milena Čiklová

Absolventka UP Olomouc, CMTF charitativní a sociální práce vykonávala funkci sociálního poradce pro ohrožené skupiny, sociální pracovnici v nemocničním zařízení. Vykonávala funkci úřednice odboru sociálních věcí Olomoucký kraj – Krajský úřad. Pracovala jako sociální pracovnice v sociálních službách pro seniory v Olomouci.

Cena

1 590 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO