logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Jak založit sociální podnik


13. 11. 2024
8:00 - 15:15

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

8 vyučovacích hodin

A2024/0129-SP/PC/VP

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Pracovníci na úřadě
  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci

1590 Kč / osoba
Přihláška

Sociální podnikání je novým přístupem k řešení tíživých socioekonomických a environmentálních problémů dnešní společnosti. Soukromý a veřejný sektor nejsou schopny ze své podstaty promptně a náležitě reagovat na vznikající tenze, které vznikají v důsledku změny struktury obyvatelstva České republiky – demografické změny, migrace, nestabilita rodiny, etnické rozdíly a další; a v globálním měřítku environmentálních problémů zatěžujících více než je únosné naši planetu. Sociální ekonomika na tuto situaci reaguje tím, že vytváří ekonomické jednotky – sociální podniky na trhu – jejichž cílem není ani maximalizovat zisk jako činí tržní subjekty, ale ani operovat v čistě neziskovém modu závislém na dotacích, jak operují klasické neziskové organizace. Cíle sociální ekonomiky jsou kumulativní – snaží se dosáhnout prosperity na trhu, stát se tedy podnikatelem v konkurenčním prostředí, současně však nerezignovat na cíle sociální a/nebo environmentální, a velkou měrou tak přispívat k vytváření silné, dlouhodobě udržitelné, prosperující a inkluzivní společnosti. Vzdělávací program „Jak založit sociální podnik“ je určen pro všechny, kteří by rádi sociální podnik založili, nevědí však, jak na to. Program usiluje o srozumitelný výklad tématu, neopomínajíc důležitá témata nedílně spojená s rozhodnutím založení sociálního podniku jako je volba právní formy, cílová skupina, průzkum trhu, podnikatelský a finanční plán, SWOT analýza či nastavení marketingu.


Cílem kurzu je vybavit účastníka vědomostmi a dovednostmi potřebnými k založení sociálního podniku, subjektu vytvářejícího a nabízejícího jak pracovní uplatnění osobám znevýhodněným na trhu práce, tak subjektu zohledňujícího potřebnou environmentální prospěšnost, za současného dosahování ekonomické prosperity. Účastník umí dobře zreflektovat svou situaci (situaci organizace), ze které vychází, a reálně zhodnotit připravenost a podmínky pro zahájení sociálně podnikatelské aktivity; případně napřímit úsilí pro vytvoření potřebných podmínek. Absolvent kurzu se umí orientovat v problematice sociálního podnikání v ČR, je obeznámen s relevantní legislativou, zná základní náležitosti pro založení sociálního podniku, jak soukromou osobou, tak i organizací a dalším subjektem - jako dceřiné společnosti.  Umí zpracovat podnikatelský plán se všemi jeho náležitostmi a ví, kam se obrátit v případě potřeby odborné konzultace, aby byl podnikatelský plán zpracován se všemi náležitostmi, a hlavně, aby byl zpracován jako hodnotný a v praxi využitelný podklad pro zahájení činnosti a provozu sociálního podniku. Neméně znalý je účastník i v nastavení marketingové strategie potřebné pro úspěšný rozjezd a následně udržitelný provoz sociálního podniku. Umí vytvořit jednoduché webové stránky, ví, jak komunikovat a s jakými pravidly na sociálních sítích. Na příkladech úspěšných sociálních podnikatelů zreální své představy o vytvoření a fungování sociálních podniků v českém prostředí, a tím i vize sociálního podniku svého.


Mgr. Pavla Svobodová

Absolventka Studií občanské společnosti a Studií humanitní vzdělanosti na Karlově univerzitě se zaměřením na sociální inovace, sociální ekonomiku, sociální podnikání, sociální PR a marketing, filantropii, atd. Profesně se specializuje na sociální podnikání, sociální začleňování, zaměstnávání OZP, PR a marketing neziskových organizací.

1 590 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

Údaje o účastníkovi

Údaje o dalším účastníkovi

ve formátu dd.mm.rrrr (např. 29.02.1975)


Fakturační údaje