Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením v sociálních službách - tělesné a duševní aktivizační techniky využívané v praxi


Termín

21. 10. 2022 - 22. 10. 2022
9:00 - 15:30

Místo

Ostrava
bude upřesněno, Ostrava

Hodinová dotace

16 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2021/1421-SP/PC

Cílová skupina

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách

Obsah školení

Kurz je zaměřen na přípravu pracovníků v sociálních službách a aktivizačních pracovníků, jak správně komunikovat, zjišťovat a reagovat na potřeby a zájmy seniorů a osob se zdravotním postižením v  sociálních službách. Jak správně využívat jednotlivé aktivizační metody a techniky s ohledem na jejich specifické a individuální potřeby. Účastníci se díky kurzu dozví s jakými specifikami se můžeme při práci se seniory a osobami se zdravotním postižením setkat, jaké přínosy a rizika aktivizace přináší, jaké druhy aktivizačních technik a metod můžeme při práci s touto cílovou skupinou využít, jaké aktivizační metody a techniky jsou vhodné pro seniory s demencí.  Nedílnou součástí kurzu jsou praktické ukázky jednotlivých aktivizačních činností a příprava aktivizačních programů. Cílem kurzu je posílení a rozvoj kompetencí pracovníků v sociálních službách a aktivizačních pracovníků v oblasti aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením v sociálních službách.


Cíle školení

Účastník kurzu získá  základní informace o aktivizaci, která je vnímána jako aktivizačně-stimulační funkce, jež napomáhá k udržování kvality života nejen stále činorodým jedincům, ale také těm méně aktivním osobám. Získá všeobecné znalosti o potřebách a specifikách seniorů, seniorů s demencí, osob se zdravotním postižením a na základě těchto znalostí bude schopen vytvořit aktivizaci s ohledem na individuální a specifické potřeby klienta. Účastník porozumí aktivizaci a pochopí její význam při práci s klienty. Osvojí si přípravu aktivizačních programů pro dané cílové skupiny. Nedílnou součástí jsou informace o jednotlivých metodách a technikách aktivizace jako je: smyslová aktivizace, reminiscenční terapie, trénink paměti, muzikoterapie, arteterapie, poetoterapie s ukázkou konkrétních příkladů, které lze využít v praxi.


Lektor

Bc. Petra Marie Šimková, DiS.

Absolventka Slezské univerzity v Opavě v oboru Edukační péče o seniory - specializace v pedagogice. V sociálních službách pracuje již řadu let na pozici sociální pracovnice pro pobytovou sociální službu - Domov se zvláštním režimem a ambulantní sociální službu - Sociálně terapeutické dílny. Dále působí i jako aktivizátor. Ve své lektorké činnosti se specializuje na různé způsoby aktivizace v soc. službách.

Cena

2 750 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář