logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Problémové chování dětí předškolního věku


Hodinová dotace

4 vyučovací hodiny

Cílová skupina

  • Chůvy

Termíny


Obsah

Problémové chování, poruchy chování, projevy nekázně u dětí předškolního věku. Specifické a nespecifické poruchy chování (problematika ADHD, ADD). Další poruchy psychiky v předškolním věku. Možnosti řešení vzniklých potíží u dětí předškolního věku. Spolupráce s rodinou dítěte. Lhaní, zcizení. Práce chůvy s dětmi s problémovým chováním.

 


Vzdělávací cíle

Účastníci se seznámí se základními charakteristikami problémového chování, poruch chování, projevů nekázně a poruch psychiky u dětí předškolního věku. Poznají typické projevy nespecifických a specifických poruch chování. Seznámí se se zásadami práce s těmito dětmi. Zjistí možnosti spolupráce chůvy a rodiny dítěte s problémovým chováním. Seznámí se s nepatologickými projevy chování jako je smyšlenka a zcizení u dětí předškolního věku. Na příkladech se naučí zásady práce chůvy s dětmi s problémovým chováním.


Název Místo Termín
Problémové chování dětí předškolního věku ONLINE - webinář 17. 06. 2024
Problémové chování dětí předškolního věku
ONLINE - webinář - 17. 06. 2024