Šablona

Úvod do osobnostní a sociální výchovy


Číslo akreditace

8574/2021-4-402

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

 

Seminář je zaměřen na představení osobnostní a sociální výchovy, její členění do tří oblastí – osobnostní, sociální a morální, a konkrétních aktivit, které pro rozvoj těchto oblastí lze použít. Věnovat se budeme stanovování cílů aktivit a jejich reflektování, představíme si několik druhů reflexivních technik, kromě verbálních také výtvarné či dramatické. Součástí kurzu bude i téma psychické bezpečnosti v osobnostní a sociální výchově a přiblížení těchto pravidel žákům.

Cíle školení

 

Účastníci semináře se seznámí se základními principy osobnostní a sociální výchovy a z každé ze tří oblastí OSV si vyzkouší alespoň jednu aktivitu použitelnou dále v jejich školním prostředí. Seznámí se se způsobem stanovování cílů a jejich reflektování a vyzkouší si různé druhy reflektivních technik. Seznámí se s pravidly psychické bezpečnosti a jejich aplikací ve školní třídě.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář