Zkoušky profesní kvalifikace:

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Lektor dalšího vzdělávání