Intenzivní kurz pro jednotlivce, kteří jsou stavěni do pozic vedoucích týmů, i celé pracovní týmy a skupiny, které chtějí zefektivnit spolupráci a rozvinout možnosti komunikace a tvořivosti. Dobře nastavená a fungující spolupráce a komunikace je tématem zásadním pro všechny úspěšné týmy.

  • Charakteristika týmu, role
  • Dynamika skupiny
  • Komunikace a její bariéry
  • Hodnocení a plánování
  • Zpětná vazba
  • Kulturní a hodnotové odlišnosti
  • Kreativita při řešení úkolů a v komunikaci

 

Metodika školení:

Naše semináře jsou postaveny na interakci účastníků, snažíme se je co nejvíce prakticky zapojit do vzdělávacího procesu. Nechybí skupinová práce, simulace, reflexe. Snažíme se, aby si účastníci vše osvojili co nejvíce prakticky.

Přístup našich letorů je zároveň inspirací pro účastníky k jejich vlastní práci.