Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky – profesní zkouška

Zretel Chuva profesni zkouska 2Témata zkoušky jsou dána hodnoticím standardem Národní soustavy kvalifikací pro profesi Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).

Úspěšní absolventi zkoušky obdrží Osvědčení o profesní zkoušce, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie. Získání profesní kvalifikace je také nutným předpokladem pro vydání živnostenského oprávnění Péče o dítě do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost).

Zkouška probíhá ve dvou dnech – první den písemný test, druhý den ústní a praktická zkouška – rozsah zkoušky, písemná část 90  minut, ústní část 1,5 hodiny.

Povinnou součástí státní zkoušky je vypracování písemné přípravy pro ověření kompetence Uplatňování metod a forem  a její zaslání nejpozději 7 dní před konáním státní zkoušky. Zadání bude upřesněno po přihlášení, resp. v pozvánce ke zkoušce. Při vyšším počtu přihlášených účastníků možnost rozšíření termínů zkoušky.

Zájemci, kteří dříve vykonali zkoušku Chůva pro děti v dětské skupině, se mohou přihlásit ke zkoušce rozdílové. Předmětem rozdílové zkoušky je tak pouze část kompetencí a ostatní kompetence jsou uznány v rámci předchozí zkoušky. 

Témata:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

Vstupní předpoklady:

 • ukončené základní vzdělání
 • dosažení věku 18 let
 • bez logopedických vad

 

Více informací: +420 737 251 409 (po - pá 8:00 - 16:00), rekval@zretel.cz

 

Místa konání, termíny a přihlášky (další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název zkoušky):

Název ▲ Místo Termín
Profesní zkouška - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Praha - školicí prostory "Pronájem Klimentská" 16. 07. 2022 - 17. 07. 2022
Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky + studijní materiály Praha - školicí prostory "Pronájem Klimentská" 16. 07. 2022 - 17. 07. 2022
Název
Místo - Termín
Profesní zkouška - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Praha - školicí prostory "Pronájem Klimentská" - 16. 07. 2022 - 17. 07. 2022
Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky + studijní materiály
Praha - školicí prostory "Pronájem Klimentská" - 16. 07. 2022 - 17. 07. 2022

 

Absolvovali jste rekvalifikační kurz či zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a potřebujete prohloubit svoje vědomosti či dovednosti a dále se rozvíjet?

Připravili jsme pro Vás nabídku dalšího vzdělávání chův ve formě ONLINE webinářů nebo v prezenční formě na klíčová témata Vaší profese:

Místa konání, termíny a přihlášky (další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název kurzu):

Název
Místo - Termín
"Zlobení" dítěte a možnosti, jak mu předcházet
ONLINE - webinář - 15. 09. 2022
Adaptace dětí v dětských skupinách
ONLINE - webinář - 23. 11. 2022
Asertivita pro chůvy v dětských skupinách a domácnostech
ONLINE - webinář - 26. 10. 2022
Chůva jako ANDĚL v mateřské škole
ONLINE - webinář - 12. 09. 2022
Emoce pod kontrolou
ONLINE - webinář - 21. 11. 2022
Jak na rozvoj pohybových dovedností dětí předškolního věku?
ONLINE - webinář - 26. 10. 2022
Jak podporovat vývoj zdravého sebevědomí u nejmenších dětí
ONLINE - webinář - 21. 09. 2022
Komunikujeme s radostí - s rodiči, dětmi i mezi sebou
ONLINE - webinář - 31. 10. 2022
Kurz první pomoci se zaměřením na dětský věk
Ostrava - 09. 07. 2022
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti rozvoje hudebních dovedností
ONLINE - webinář - 05. 10. 2022
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti rozvoje tělesné zdatnosti
ONLINE - webinář - 12. 10. 2022
Metodická podpora pro práci chůvy v oblasti sebeobsluhy, pracovních a výtvarných činností
ONLINE - webinář - 19. 10. 2022
Očekávané výstupy dítěte v mateřské škole
ONLINE - webinář - 28. 09. 2022
Povzbuzení nejistého dítěte
ONLINE - webinář - 03. 10. 2022
Pozitivní týmová spolupráce v dětských skupinách
ONLINE - webinář - 12. 12. 2022
Rozvoj emoční inteligence u dětí
ONLINE - webinář - 13. 10. 2022
Vytváříme programy - a baví nás to
ONLINE - webinář - 19. 09. 2022

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář