č. akreditace MSMT: 11218/2016-2-411

 

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

 

Obsah školení:

Seminář nabízí pedagogům konkrétní informace o tom, co by mělo dítě zvládnout před vstupem do ZŠ. Podrobně prezentovány budou jak výchovné, tak především výukové předpoklady dítěte jako významné diagnostické vodítko připravenosti – zralosti.

Přehled a zmapování základních dovedností a schopností dítěte podporuje vzájemnou interakci rodiny a školy. Bližší poznání dítěte v součinnosti s rodiči (v některých případech i ve spolupráci s dalšími odborníky, například s dětským lékařem a pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny) usnadňuje zvážení, zda vývojová úroveň dítěte stačí pro vstup do školy.

 

Cíle školení:

Seminář si klade za cíl nabídnout určitý konkrétní standard pro tvoření obsahové náplně zápisů do 1. tříd, který by měl jednoznačně vycházet a navazovat na klíčové kompetence RVP pro MŠ.

Pedagogové obdrží i písemné materiály s informacemi, ve kterých oblastech mohou samy rodiče svoje dítě lépe připravit na vstup do školy. Tyto základní sepsané informace mohou poskytnout v den zápisů rodičům.

 

Cílová skupina:

Pedagogové MŠ, pedagogové 1. stupně ZŠ (1. třída), pedagogové přípravných tříd, speciální pedagogové

 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

Pro objednání a cenovou nabídku nás kontaktujte.