č. akreditace MSMT:  518/2018-2-199

Hodinová dotace: 24 vyučovacích hodin

 

Cílová skupina: učitelé MŠ, asistenti pedagoga

 

Obsah školení:

Seminář spojený s dílnou představí účastníkům možnosti, jak pomocí dramatických a artefiletických prvků obohatit výuku v MŠ. Školení je rozděleno do dvou hlavních celků – představení prostředků dramatické výchovy a představení prvků artefiletiky. V první části se pedagogové seznámí s příklady pohybových her, které pomáhají podporovat zvolené cíle (rozvoj prostorového vnímání, rozvoj smyslového vnímání, prohlubování empatie a další). Druhá část přibližuje možnosti využití artefiletických principů ve výuce – neboli expresivní, tvořivé a reflektivní pojetí výchovy a vzdělávání (práce s barvou, s kresbou, s přírodním materiálem nebo při hudbě).

 

Cíle školení:

Seminář je určen speciálně pro učitele MŠ a jejich asistenty, kteří se seznámí nebo si prohloubí své znalosti
s prostředky dramatické výchovy a po výtvarné stránce pak s prvky artefiletiky uplatnitelnými při činnosti s dětmi předškolního věku.