Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů

Zřetel Školní metodik prevenceVzdělávací program Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů, známý také pod názvem studium pro metodiky prevence, je akreditovaný v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb.

Studium je určeno učitelům, kteří by chtěli působit (nebo již působí) jako školní metodik prevence ve své škole. Studium je zaměřeno na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování, a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou).

 

Studium připraví školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat žáky s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

 

Školní metodik prevence - kombinované studium

Studium lze hradit z OP JAK v rámci tzv. Šablon.

Rozsah:

250 vyučovacích hodin

Studium je rozloženo do 3 semestrů, probíhá ONLINE + 3 x prezenční setkání v uvedeném městě.

Výuka: 216 vyučovacích hodin (144 ONLINE + 72 prezenčně)

Praxe (stáž): 34 vyučovacích hodin

 

Obsah kurzu:

1. Výuka

  • Poradenské systémy a primární prevence ve školství
  • Právní rámec pro práci školního metodika prevence
  • Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb
  • Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
  • Systém primární prevence ve školství
  • Školní třída, její vedení a diagnostika
  • Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)
  • Sociálně patologické jevy a rizikové chování
  • Monitorování a evaluace primární prevence

2. Praxe

  • Stáž (34 vyuč. hodin) – stáž na pracovišti organizace, která se zaměřuje na primární prevenci

 

Zakončení kurzu: 

Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou. Podmínkou účasti na závěrečné zkoušce je zpracování seminární a závěrečné práce. Zkouška se skládá z obhajoby závěrečné práce a z ověření znalostí před komisí.

Vstupní požadavky:

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Aprobace není rozhodující.

 

Místa konání, termíny a přihlášky (další informace a přihlášku zobrazíte kliknutím na název kurzu):

Název Místo Termín ▲
kvalifikační vzdělávání
šablony
Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované ONLINE - webinář + Olomouc 09. 02. 2024 - 30. 06. 2025
kvalifikační vzdělávání
šablony
Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované ONLINE - webinář + Praha 09. 02. 2024 - 30. 06. 2025
Název
Místo - Termín
Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované
kvalifikační vzdělávání
šablony

ONLINE - webinář + Olomouc - 09. 02. 2024 - 30. 06. 2025
Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované
kvalifikační vzdělávání
šablony

ONLINE - webinář + Praha - 09. 02. 2024 - 30. 06. 2025

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář