logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Zvládání stresu a stresové zátěže v oblasti sociálních služeb


26. 11. 2024
9:00- 15:30

Praha
bude upřesněno, Praha

8 vyučovacích hodin

A2020/0671-SP/PC/PP/VP

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Neformální pečovatelé
  • Pracovníci na úřadě
  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci

1790 Kč / osoba
Přihláška

Seminář reaguje na potřebu pracovníků v sociálních službách a v dalších pomáhajících profesích vypořádávat se s každodenními stresovými situacemi. V rámci školení se účastníci dozvědí informace o vzniku a vlivu stresu na jednotlivce a dále postupy, jak stresu předcházet a jak již existující stresové situace efektivně řešit. Účastníci získají přehled o nástrojích zvyšujících odolnost vůči stresu a o prevenci vzniku stresu. Kurz se také zaměřuje na management stresu v zaměstnání a na předcházení syndromu vyhoření. Účastníci si pomocí individuálních a skupinových cvičení budou analyzovat potenciální osobní stresory, zejména v rámci zaměstnání v sociálních službách, a stanovovat osobní plán přístupu ke stresorům a řešení pravidelně se opakujících stresových situací. Na závěr bude účastníkům připomenuta důležitost vlastního pozitivního přístupu ke stresovým situacím, včetně práce s negativními emocemi.  


Účastníci školení se zorientují v mechanismu vzniku stresové reakce a uvědomí si vliv negativního stresu na psychiku a zdraví. V rámci svého zaměstnání budou schopni rozpoznat příznaky pracovního přetížení a s ním související syndrom vyhoření. Účastníci se seznámí s protistresovými preventivními opatřeními, způsoby zvyšování odolnosti vůči stresu a důležitostí rovnováhy všech životních oblastí. Školení bude zaměřeno také na zvládání akutního stresu.  


Mgr. Bc. Michaela Pobudová

Absolventka Ostravské univerzity (obory Andragogika a Poradenství v sociální práci); absolvovala kurz Základní krizové intervence, zahraniční workshop a stáž v oblasti soc. služeb; působila jako odborný poradce v Národní radě osob se zdravotním postižením ČR a sociální pracovnice, lektorka motivačních kurzů a lektorka primární prevence. V současnosti se zaměřuje na lektorskou činnost ve vztahu k tématům asertivity a zvládání stresu v soc. službách.

1 790 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

Údaje o účastníkovi

Údaje o dalším účastníkovi

ve formátu dd.mm.rrrr (např. 29.02.1975)


Fakturační údaje