logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Zákon o sociálních službách a jeho implementace do praxe


Termín

17. 09. 2024
8:00 - 15:15

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2023/0861-SP/VP

Cílová skupina

  • Sociální pracovníci
  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci

1590 Kč / osoba
Přihláška

Obsah

Stěžejním právním předpisem pro výkon sociální práce v oblasti sociálních služeb je zákon o sociálních službách. Tento zákon by měli znát pracovníci, kteří rozhodují o realizaci a strategii sociálních služeb, či funkční síti sociálních služeb. Uvedení pracovníci by měli být schopni sledovat jeho změny a aplikovat jej do reálné praxe. Tento zákon klade požadavky i na pracovníky veřejné správy, kteří pracují v sociální oblasti. Zákon o sociálních službách upravuje také činnost Úřadu práce k Příspěvku na péči. V souvislosti s touto dávkou je potřeba znát i jednotlivá posudková kritéria. Samotný zákon je prováděn vyhláškou, jejíž znalost je také předmětem této přednášky. Zákon o sociálních službách i prováděcí vyhláška byla již mnohokráte novelizovaná. Tyto novely mají více či méně významný vliv na výkon sociální práce, financování a poskytování sociálních služeb a uplatnění nároku na příspěvek na péči. Proto je třeba je účastníkům v dostatečném předstihu představit, nebo je naopak i dodatečně informovat, aby se při výkonu své profese nedopouštěli pochybení. 


Vzdělávací cíle

Absolvent programu získá přehled o obsahu zákona o sociálních službách o jeho prováděcích právních předpisech a taktéž i o dalších souvisejících právních předpisech. Absolvent se seznámí s aktuálně účinnou podobou zákona. Absolvent si ujasní význam základních pojmů, systémem a podstatou základních činností sociálních služeb. Získá přehled o aplikaci jednotlivých ustanovení a případných změn v praxi. V neposlední řadě  účastník získá užitečné informační zdroje, o které se může opírat v rámci svého praktického působení.


Lektor

Mgr. Monika Heczková, DiS.

Absolventka Speciální pedagogiky na Karlově univerzitě se specializací na vzdělávání dospělých, tyflopedii a odborné poradenství v oblasti školství a sociálních služeb pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. Působí jako sociální pracovník - specialista v Národní radě osob se zdravotním postižením ČR (poskytování odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory v oblasti opatrovnictví a svéprávnosti, vzdělávání osob se zdravotním postižením, systém sociálních a peněžitých dávek, zaměstnávání osob se zdravotním postižením) a dlouholetá lektorka v sociální oblasti.

Cena

1 590 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

Údaje o účastníkovi

Údaje o dalším účastníkovi

ve formátu dd.mm.rrrr (např. 29.02.1975)


Fakturační údaje