logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Využití všímavosti (mindfulness) při zvládání stresu v sociálních službách


06. 11. 2024
9:00 - 15:30

Olomouc
bude upřesněno, Olomouc

8 vyučovacích hodin

A2023/0385-SP/PC/PP/VP

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Neformální pečovatelé
  • Pracovníci na úřadě
  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci

1790 Kč / osoba
Přihláška

V každodenní praxi v sociálních službách jsme vystaveni situacím, ve kterých zažíváme spěch, stres, tlak a celkové přetížení. Okolnosti nám často nedovolují se těmto situacím zcela vyhnout. Můžeme se ale naučit nový přístup, díky kterému je budeme lépe zvládat, vyhneme se jejich negativním důsledkům na naše zdraví, vnitřní pohodu a vztahy na pracovišti i mimo ně. Takový přístup nabízí mindfulness (všímavost). Představuje ucelený přístup podložený řadou studií, který využívá široké spektrum technik s cílem měnit způsob, jakým vnímáme své okolí i sama sebe. Přispívá k vnitřní pohodě, rovnováze a posiluje schopnost vyrovnat se s tlakem jak v pracovním, tak v osobním životě. Díky většímu porozumění sami sobě, emocím a vlastnímu tělu dokážeme vědoměji zvládat emočně vypjaté situace, méně podléhat stresu a být spokojenější s vlastním životem.


Absolvent se seznámí se základy všímavosti a získá základní znalosti a dovednosti, jak může snížit napětí a stres pramenící z pracovního přetížení a konfliktních situací ve vztahu ke klientům i ke spolupracovníkům. Díky tomu bude více vnímavý ke svým potřebám, zvýší se jeho psychická odolnost a emoční vyrovnanost, posílí se jeho pozornost.


Ing. Mgr. Eliška Vondráčková

Vystudovala sociologii a sociální práci na Masarykově univerzitě v Brně. Působila v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně a v současnosti působí jako vedoucí domova Naděje. Založila rodinné centrum a ve své lektorské praxi se věnuje oblasti osobního rozvoje a komunikace, ale také poradenství v oblastech vztahů v rodinách včetně mezigeneračního soužití, výchovy dětí od narození až po dospívání, efektivního rodičovství, prevence patologických jevů v rodinách a dalších.

1 790 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

Údaje o účastníkovi

Údaje o dalším účastníkovi

ve formátu dd.mm.rrrr (např. 29.02.1975)


Fakturační údaje