logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Úvod do problematiky bezdomovectví


18. 11. 2024
8:00 - 15:15

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

8 vyučovacích hodin

A2023/0425-SP/PC

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách

1590 Kč / osoba
Přihláška

Kurz seznamuje účastníky se základními informacemi o problematice bezdomovectví. Budou seznámeni s charakteristikou bezdomovectví a jeho legislativním rámce, jednotlivými definicemi, příčinami, formami a typy bezdomovectví. V neposlední řadě se v rámci kurzu zaměříme na jednotlivé sociální služby, které poskytují pomoc lidem bez domova, sociální poradenství a možnostmi řešení bezdomovectví.


Absolvent kurzu získá základní informace o problematice bezdomovectví. Seznámen bude s charakteristikou bezdomovectví a jeho legislativním rámcem. Dále bude seznámen s jednotlivými pohledy, příčinami, formami a typy bezdomovectví. Získá přehled o sociálních službách a dalších institucí, které figurují v oblasti bezdomovectví. A v neposlední řadě bude seznámen se způsoby řešení bezdomovectví.

  • Charakteristika bezdomovectví a jeho legislativní rámec
  • Definice bezdomovectví
  • Příčiny, formy a typy bezdomovectví
  • Subkultura bezdomovectví
  • Poskytování pomoci lidem bez domova
  • Aktuální situace lidí bez domova v ČR


Mgr. Tomáš Bryscejn

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity v Pardubicích v oboru sociální antropologie a Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v oboru sociální práce. Působil, nebo i působí jako pohotovostní pracovník pro sociální službu tísňové péče, vedoucí azylového domu, chráněného bydlení a noclehárny a lektor.

1 590 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

Údaje o účastníkovi

Údaje o dalším účastníkovi

ve formátu dd.mm.rrrr (např. 29.02.1975)


Fakturační údaje