logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

šablony

Umělá inteligence jako pomocník pedagoga (webinář)


04. 11. 2024
8:00 - 13:30

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

6 vyučovacích hodin

 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
 • Učitelé VOŠ

1750 Kč / osoba
Přihláška

4.11. 8:00 - 9:30 + 10:00 - 11:30 + 12:00 - 13:30Školení je určeno pedagogům, kteří chtějí rozšířit své pedagogické metody o inovativní nástroje a technologie. Zaměříme se na využití umělé inteligence, zejména technologie ChatGPT, pro obohacení výukového procesu a personalizaci učení. Účastníci se naučí základní principy AI jak bezpečně a eticky využívat ChatGPT ve vzdělávání a jak tato technologie může podpořit personalizované učení a kreativitu u žáků. Školení také poskytne praktické návody na integraci AI do výukových plánů, přípravu materiálů a interakci s žáky. Pomocí konkrétních příkladů a cvičení se účastníci naučí, jak AI může pomoci vytvářet harmoničtější a efektivnější vzdělávací prostředí.

Účastníci školení:

 • Seznámí se s AI a ChatGPT, včetně základních principů a možností využití ve vzdělávání.
 • Naučí se jak efektivně a bezpečně integrovat AI do výukových procesů a přípravy materiálů.
 • Získají praktické návody na využití AI pro personalizaci učení a podporu kreativity u žáků.
 • Projdou interaktivními workshopy a cvičeními na reálných příkladech, které jim umožní aplikovat nově získané dovednosti.
 • Získají přístup k rozsáhlým zdrojům a materiálům pro další osobní a profesní rozvoj v oblasti využití AI ve vzdělávání.
 • Vše si prakticky vyzkouší.


Cílem školení je poskytnout pedagogům hlubší pochopení umělé inteligence a jejího potenciálu ve vzdělávání se zaměřením na praktické využití AI. Účastníci se naučí jak tyto nástroje efektivně a bezpečně aplikovat v rámci výuky a přípravy výukových materiálů. Cílem je také rozvíjet pedagogické dovednosti v oblasti inovativních výukových metod a integrace nových technologií do školního kurikula. Dalším klíčovým cílem je podpora pedagogů v používání AI pro zvýšení personalizace učení a podpory kreativity mezi žáky a zároveň je připravit na etické a praktické aspekty používání AI ve vzdělávacím kontextu.


Bc. Štěpán Stašák

Absolvent pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci s hlubokým zájmem o inovace ve vzdělávání. Momentálně se soustředí na integraci alternativních vzdělávacích metod do běžného školního prostředí, s osobním důrazem na využití umělé inteligence (AI) ve vzdělávání. Působí jako pedagog na soukromé základní škole, kde se specializuje na implementaci AI a digitálních technologií do učebních plánů s cílem podpořit individualizované učení a rozvoj kritického myšlení mezi žáky. Jeho cílem je vytvářet stimulující prostředí, které podněcuje k spolupráci a rozvíjí kreativitu a inovační myšlení jak mezi učiteli, tak i žáky.

1 750 Kč/osobu (vč. DPH)

Přihláška

Údaje o účastníkovi

Údaje o dalším účastníkovi

ve formátu dd.mm.rrrr (např. 29.02.1975)


Fakturační údaje