logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

kvalifikační vzdělávání
šablony

Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol - online


Termín

13. 09. 2024 - 19. 12. 2025

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

256 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

20350/2023-4-507

Cílová skupina

 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Ředitelé školy a školských zařízení
 • Učitelé VOŠ

23490 Kč / osoba
Přihláška
Studium je rozděleno do tří semestrů.
 
ONLINE výuka probíhá každé 3 týdny (čtvrtek 14:00 - 17:30 a pátek 8:00 - 15:30)
 
Termíny pro I. semestr
 
13. 9. 2024
 
3. + 4. 10. 2024
 
24. + 25. 10. 2024
 
14. + 15. 11. 2024
 
5. + 6. 12. 2024
 
9. + 10. 1. 2025
 
30. + 31. 1. 2025


Popis

Studium je určeno učitelům, kteří by chtěli působit (nebo již působí) jako koordinátoři ŠVP (školního vzdělávacího programu).

Cílem studia je vybavit učitele klíčovými vědomostmi a dovednostmi, aby byli schopni motivovat pedagogický sbor a efektivně plánovat tvorbu školního vzdělávacího programu (ŠVP). Dále se zaměříme na identifikaci individuálních vzdělávacích potřeb učitelů a poskytneme jim nástroje pro doporučování vhodných vzdělávacích aktivit. Učitelé získají dovednosti k organizaci a koordinaci tvorby ŠVP a také budou schopni úspěšně koordinovat aktivity spojené s realizací ŠVP v praxi. Budeme se věnovat procesu úprav ŠVP na základě výsledků evaluačních aktivit, aby se dosáhlo neustálého zlepšování v kvalitě vzdělávání.

Studium je rozloženo do 3 semestrů, probíhá ONLINE (synchronní formou, v reálném čase s lektorem). Lze hradit z OP JAK v rámci tzv. Šablon

Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou. Podmínkou účasti na závěrečné zkoušce je zpracování závěrečné práce. Zkouška se skládá z obhajoby závěrečné práce a z ověření znalostí před komisí.


Obsah

 • Kurikulární reforma
 • Činnosti předcházející tvorbě ŠVP
 • Tvorba ŠVP
 • Realizace ŠVP v praxi
 • Základní manažerské dovednosti

Cílem studia je vybavit učitele vědomostmi a dovednostmi, které jim umožní:

 • Motivovat pedagogický sbor
 • Plánovat tvorbu ŠVP
 • Identifikovat vzdělávací potřeby jednotlivých učitelů a doporučovat vhodné vzdělávací aktivity
 • Organizovat a koordinovat tvorbu ŠVP
 • Koordinovat činnosti související s realizací ŠVP v praxi
 • Koordinovat proces úprav ŠVP na základě výsledků evaluačních aktivit


Vstupní požadavky

Studium je určeno pro učitele všech typů škol.


Lektor

Tým lektorů

Cena

23 490 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

Údaje o účastníkovi

Údaje o dalším účastníkovi

ve formátu dd.mm.rrrr (např. 29.02.1975)


Fakturační údaje