logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované


Termín

20. 01. 2023 - 30. 06. 2024

Místo

ONLINE - webinář + Olomouc
odkaz bude přihlášeným zaslán před konáním, ONLINE + Olomouc

Hodinová dotace

250 vyučovacích hodin
(128 online + 96 prezenčně + 26 praxe)

Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Cílová skupina

 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Ředitelé školy a školských zařízení
 • Školní metodik prevence

22490 Kč / osoba
Přihláška

Studium je rozděleno do tří semestrů.

ONLINE výuka probíhá 1 x měsíčně pátek a sobota 9:00 - 16:30 + jedno prezenční setkání v Olomouci za semestr (případné náklady na cestu a ubytování nejsou v ceně zahrnuty).Popis

Vzdělávací program Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů, známý také pod názvem studium pro metodiky prevence, je akreditovaný v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. Studium je určeno učitelům, kteří by chtěli působit (nebo již působí) na pozici školního metodika prevence ve škole.

Studium je zaměřeno na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.


Obsah kurzu

1. Výuka (128 vyuč. hodin online + 96 vyuč. hodin prezenčně)
 • Poradenské systémy a primární prevence ve školství
 • Právní rámec pro práci školního metodika prevence
 • Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb
 • Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
 • Systém primární prevence ve školství
 • Školní třída, její vedení a diagnostika
 • Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)
 • Sociálně nežádoucí jevy
 • Monitorování a evaluace primární prevence
 
2. Praxe (stáž)
 • Stáž (26 vyuč. hodin) – stáž na pracovišti organizace, která se zaměřuje na primární prevenci
 
3. Zakončení kurzu
 • Závěrečná zkouška (ověření znalostí) a obhajoba závěrečné práce před komisí
 • Podmínkou účasti na závěrečné zkoušce je zpracování seminární a závěrečné práce.


Cíle školení

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování, a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou).

Studium připraví školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat žáky s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.


Vstupní požadavky

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Aprobace není rozhodující.


Lektor

Tým lektorů

Cena

22 490 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO