logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Rozdílová profesní zkouška - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky + studijní materiály


Termín

14. 04. 2023 - 16. 04. 2023

Místo

Brno - Lingua Centrum
Husova 241/7, Brno 60200

Písemná část zkoušky v pátek 14.04.2023 od 14:00. Ústní a praktická část zkoušky v sobotu 15.04.2023. V případě vysokého počtu zájemců také v neděli 16.04.2023. Popis

Absolvováním profesní zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky získáte uplatnění v široké škále institucí jako jsou dětské skupiny, mateřská centra, agentury poskytující hlídání dětí v domácnostech či mateřské školky (ve školce pedagogickému pracovníkovi chůva pouze pomáhá, neprovádí přímou pedagogickou činnost) a po úspěšném absolvování zkoušky je možné získat živnostenský list a působit samostatně v rámci vlastní podnikatelské činnosti. 

Pokud uchazeč úspěšně složil zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M) jsou mu uznány některé z kompetencí a může se přihlásit pouze k rozšiřující zkoušce Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Uchazeč před zkouškou doloží kopii osvědčení o získané profesní kvalifikaci. Část kompetencí tak bude uznána z předchozí zkoušky. 

Témata zkoušky jsou dána hodnoticím standardem Národní soustavy kvalifikací pro profesi Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M)

Úspěšní absolventi zkoušky obdrží Osvědčení o profesní zkoušce, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie. Získání profesní kvalifikace je také nutným předpokladem pro vydání živnostenského oprávnění Péče o dítě do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost).

Zkouška probíhá ve dvou částech – písemný test (45 minut), ústní a praktická zkouška (45 minut).  Při vyšším počtu přihlášených účastníků možnost rozšíření termínů zkoušky.

Studijní materiály uchazeči obdrží v elektronické podobě po přijetí platby zkouškovného. 


Témata zkoušky

  • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
  • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
  • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
  • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy


Vstupní požadavky

  • ukončené základní vzdělání
  • dosažení věku 18 let
  • bez logopedických vad


Vzhledem k požadavkům MPSV je nutné přihlášku zaslat také poštou na předepsaném formuláři, který Vám zašleme emailem společně s podklady k platbě po přihlášení prostřednictvím online přihlášky (viz níže).Cena

2 999 Kč/osobu (vč. DPH)

Přihláška

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO