logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

šablony

Praktika školního metodika prevence


Termín

11. 04. 2024 - 13. 04. 2024
Pobytový workshop

Místo

Luka nad Jihlavou - Školicí a ubytovací centrum Erudito
Nová 19, Luka nad Jihlavou 588 22

Hodinová dotace

24 vyučovacích hodin

Cílová skupina

 • Školní metodik prevence

6900 Kč / osoba
Přihláška

Začátek ve čtvrtek 11.4. v 16:00, ukončení v sobotu 13.4. ve 14:00.

 Obsah

Workshop obsahuje praktické aktivity vhodné pro činnost školního metodika prevence (dále ŠMP), které mu pomohou vytvořit si zásobu metodických postupů a technik pro zvládání konkrétních situací.
 
1. den

Nejčastější situace, které školní metodik prevence řeší ve škole

 • Brainstorming ve skupinách
 • Vytipování nejčastějších situací ke tvorbě metodických postupů jejich řešení                    

Zpracovávání metodických postupů z výstupů brainstorming

 • Práce ve skupinách, každá skupina zpracovává jedno téma, situaci, problém
 • Prezentace metod. postupů a workshop k nim
2. den

Zakázka pro ŠMP od pedagogů, rodičů, žáků

 • Přijetí zakázky a přeformulování si zakázky 
 • Příprava zakázky, zjišťování informací, spolupráce s pedagogy, vých. poradcem, školním psychologem, rodiči, žáky apod.
 • Zpracování programu a jeho realizace
 • Evaluace programu, popis situace a plán nápravy
 • Realizace plánu nápravy a jeho evaluace
 • Reflexe dne
3. den

Krátká intervence ŠMP ve vzniklé situaci

 • Práce s popisem a pojmenování toho, co vidím                                                              
 • Preference já - sdělení                                                                                           
 • Zaměření se na řešení situace, ne na hledání viníka či příčiny 
 • Jazyk volby dává na výběr možná řešení
 • Nácvik situací ve dvojicích

Vedení plánovaného rozhovoru

 • Naladění setkání
 • Vymezení vnějších podmínek
 • Orientace v situaci – zjišťování a zpřesňování informací
 • Stanovení cílů spolupráce
 • Hledání řešení
 • Dohoda o realizaci řešení
 • Ukončení rozhovoru
 • Nácvik situací jeden na jednoho, jede na dva atd.


Vzdělávací cíle

Cílem workshopu je obohatit školní metodiky prevence o praktické zkušenosti při řešení situací vyplývajících z činnosti školního metodika prevence a vytvořit zásobu metod a technik pro jejich zvládání.


Lektor

PhDr. Rastislav Jankula

Absolvent UP v Olomouci, obor výchova mimo vyučování. 16 let aktivně vyučoval na ZŠ v Uherském Brodě, mezi lety 2000-2006 zastával funkci ředitele společnosti CEPR Uherský Brod, kde se věnoval zejména tvorbě a realizaci vzdělávacích programů pro pedagogy, žáky a studenty. Od roku 2009 vedl oddělení vzdělávání v DDM Uherský Brod, kde se kromě lektorování DVPP věnoval realizaci vzdělávacích projektů a pedagogické činnosti. V současné době pracuje jako učitel na ZŠ, lektor DVPP a psychoterapeut pro mimořádně nadané studenty SŠ a VŠ.

Mgr. Ing. Marta Kozdas, Ph.D.

Speciální pedagožka, vyučuje budoucí učitele a speciální pedagogy na pedagogické fakultě. Je členkou Národního kabinetu Matematika a její aplikace jako zástupce školního poradenského pracoviště. Působí také jako autorka a editorka pedagogických textů a podcastů. Je oponentkou v procesu revizí RVP ZV v oblasti společného vzdělávání. Praktické zkušenosti získala v mateřské, základní a střední škole na pozici speciální pedagožky, metodičky prevence, učitelky a taktéž jako ředitelka venkovské malotřídky. 

Cena

6 900 Kč/osobu (vč. DPH)
Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi a školení.

Přihláška

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO