Šablona

Poruchy chování pro asistenty pedagoga (webinář)


Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Cílová skupina

  • Pedagogové volného času
  • Vychovatelé školských zařízení
  • Asistenti pedagoga

Rozděleno do dvou dnů:  21.2. 8:00 – 9:30 + 10:30 - 12:00, 22.2. 8:00 – 9:30 + 10:30 - 12:00Obsah školení

Definice poruch učení a problémového chování, projevy poruch chování, etiologie poruch chování, jejich diagnostika a klasifikace, charakteristika vybraných typů poruch chování - zlozvyky, lhaní, krádeže, záškoláctví, útěky, toulání, agresivita a šikanování, patologické závislosti, sexuální deviace, sebevražedné chování, individuální vzdělávací plán a role asistenta pedagoga v jeho realizaci, plán pedagogické podpory, dohody s žákem, konkrétní příklady činnosti asistenta pedagoga v péči o žáky s poruchami chování, kazuistiky, řízená diskuze, vyhodnocení přínosů semináře.

Cíle školení

Účastníci se seznámí se základními teoretickými východisky problematiky poruch chování, jaké jsou rozdíly mezi poruchami chování a problémy v chování, jaké jsou jejich příčiny, co je obsaženo při jejich diagnostice, jak se poruchy chování klasifikují. Na předložených kazuistikách se seznámí s prací s žákem s poruchami chování v konkrétních situacích. V rámci semináře bude rozvíjena schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby dítěte, pedagogicky pracovat s dětmi s poruchami chování v podmínkách školy, podpora žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky a zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází, schopnost spolupracovat s učiteli při výchovně-vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi.

Cena

1 540,00 Kč/osobu

Cílová skupina Název Místo Termín
Šablona
  • Pedagogové volného času
  • Vychovatelé školských zařízení
  • Asistenti pedagoga
Poruchy chování pro asistenty pedagoga (webinář) ONLINE - webinář 21. 02. 2022 - 22. 02. 2022
Šablona
  • Pedagogové volného času
  • Vychovatelé školských zařízení
  • Asistenti pedagoga
Poruchy chování pro asistenty pedagoga (webinář) ONLINE - webinář 06. 06. 2022 - 07. 06. 2022
Název
Místo - Termín
"Šablona" - Poruchy chování pro asistenty pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 21. 02. 2022 - 22. 02. 2022
"Šablona" - Poruchy chování pro asistenty pedagoga (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 06. 06. 2022 - 07. 06. 2022

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

WEBINÁŘE PRO VEŘEJNOST

Nabídka webinářů pro rodiče dětí, žáků či příbuzné klientů sociálních služeb.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
OLINE + praxe

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP online - formou webinářů. Šablony je aktuálně možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář

Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich užíváním.