Personální standardy a hodnocení zaměstnanců


Termín

19. 09. 2023
8:30 - 15:30

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2023/0294-SP/PC/VP

Cílová skupina

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci

Obsah školení

Kurz je určen pro zaměstnance na všech úrovních řízení. Seznamuje účastníky s personálními standardy kvality sociálních služeb (standard č. 9 a 10), jejich provázaností s ostatními standardy, s jejich kritérii. Seznamuje účastníky s principy hodnocení zaměstnanců, s druhy hodnocení. Upozorňuje na oblasti, které by měly být hodnoceny. Představuje, jak nastavit proces formálního hodnocení. Seznamuje účastníky s metodami hodnocení a jak pracovat s výstupy získanými z hodnocení. Součástí je i definování hlavních nástrojů hodnocení s důrazem na jeho objektivitu a zabránění nespravedlivému hodnocení. Účastníkům budou přiblíženy metody, jak omezit negativní i obranné reakce v důsledku hodnocení a způsoby vedení hodnotícího rozhovoru.


Cíle školení

Po absolvování kurzu se účastníci budou orientovat ve Standardech kvality č. 9 a 10. Budou schopni na různých úrovních managementu využívat hodnotící metody, budou chápat rozdíl mezi formálním a neformálním způsobem hodnocení zaměstnanců. Budou se orientovat v metodách průběžného a pravidelného hodnocení. Budou znát možnosti pro předávání výsledků hodnocení zaměstnanců s cílem jejich dalšího využití v organizaci. 


Lektor

Mgr. Ing. Ivana Vomáčková

Zkušená manažerka s 20 letou praxí v oblasti ekonomiky, managementu a sociálních služeb. Má dlouhodobé zkušenosti s lektorskou činností v oblasti kvalifikačních kurzů, dalšího vzdělávání a seminářů pro zaměstnance.  

Orientuje se v problematice ekonomiky příspěvkových organizací, sociálních služeb, dětských skupin a vzdělávání středního managementu.

Má zkušenosti s prací v týmu, vede ekonomickou sekci APSS ČR v Ústeckém kraji a spolupracuje na Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckého kraje.

Cena

1 590 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář