Možnosti využití dechových cvičení v prostředí mateřské školy


Termín

20. 04. 2023
8:30 - 12:00

Místo

Olomouc
bude upřesněno, Olomouc

Hodinová dotace

4 vyučovací hodiny

Číslo akreditace

28936/2022-4-1041

Cílová skupina

  • Učitelé MŠ

Obsah školení

Seminář zlepší orientaci účastníků v možnostech využití dechových cvičení v prostředí mateřské školy. Dechová cvičení jsou velice vhodným způsobem jak u dětí hravým způsobem pracovat na nácviku správného nádechu a výdechu. Správně prováděná dechová cvičení přinášejí mnoho pro dítě mnoho pozitiv. Správná technika dýchání přispívá k předcházení poruchám v plynulosti řeči. Práce s dechem může být také používaná jako forma relaxace nebo potřebného zklidnění. Semináře nabídne množství praktických námětů pro práci ve skupině, ale také vhodná cvičení pro individuální práci s dítětem.

 

Seminář zahrnuje následující oblasti:

  • Dýchací ústrojí
  • Zásady při dechových cvičení
  • Náměty nácviku nádechu (vsedě, vleže, vestoje)
  • Náměty pro skupinová cvičení (ve třídě, tělocviče, venku)
  • Náměty pro individuální cvičení
  • Praktické ukázky


Cíle školení

Hlavním cílem semináře je rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v otázce metodického vedení dětí předškolního věku v činnostech, které souvisí s nácvikem správného dýchání. Stimulace – edukace dětí v této oblasti je významným předpokladem pro prevenci vzniku nebo snahy zmírnění obtíží související s narušenou komunikační schopností u dětí. Dalším cílem je také naučit děti vnímat pocity při práci s vlastním tělem a dechem jako vhodnou formu relaxace a nabídnout tak vhodné možnosti při nácviku koncentrace pozornosti. 


Lektor

Mgr. Bc. Eliška Opatřilová

Absolventka magisterského programu Speciální pedagogika Ostravské univerzity v Ostravě. Získala bakalářský titul na MU v Brně (obor Právo sociálního zabezpečení). Od roku 2010 působí jako učitelka v MŠ, kde se také věnuje vedení logopedické prevence a reedukaci v MŠ, je koordinátorkou inkluze v MŠ, speciální pedagožkou, spolupracuje s SPC a PPP. Zkušenosti při práci s dětmi i dospělými získala také jako dobrovolník v NZDM, lektorka dramatického kroužku v MŠ, hlavní vedoucí dětského tábora a lektorka kroužku keramiky pro osoby s postižením. V současné době působí jako lektorka kurzu Logopedického asistenta, dále je lektorkou dalšího vzdělávání pro pedagogy. Dále lektoruje v rekvalifikačních kurzech pro chůvy a je akreditovanou komisařkou profesních zkoušek pro chůvy. 


Cena

1 290 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

* Toto pole je povinné

Údaje o účastníkovi

Údaje o dalším účastníkovi

ve formátu dd.mm.rrrr (např. 29.02.1975)


Fakturační údaje
Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář