logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Možnosti využití dechových cvičení v prostředí mateřské školy


Termín

20. 04. 2023
8:30 - 12:00

Místo

Olomouc
bude upřesněno, Olomouc

Hodinová dotace

4 vyučovací hodiny

Číslo akreditace

28936/2022-4-1041

Cílová skupina

  • Učitelé MŠ

1290 Kč / osoba
Přihláška

Obsah

Seminář zlepší orientaci účastníků v možnostech využití dechových cvičení v prostředí mateřské školy. Dechová cvičení jsou velice vhodným způsobem jak u dětí hravým způsobem pracovat na nácviku správného nádechu a výdechu. Správně prováděná dechová cvičení přinášejí mnoho pro dítě mnoho pozitiv. Správná technika dýchání přispívá k předcházení poruchám v plynulosti řeči. Práce s dechem může být také používaná jako forma relaxace nebo potřebného zklidnění. Semináře nabídne množství praktických námětů pro práci ve skupině, ale také vhodná cvičení pro individuální práci s dítětem.

 

Seminář zahrnuje následující oblasti:

  • Dýchací ústrojí
  • Zásady při dechových cvičení
  • Náměty nácviku nádechu (vsedě, vleže, vestoje)
  • Náměty pro skupinová cvičení (ve třídě, tělocviče, venku)
  • Náměty pro individuální cvičení
  • Praktické ukázky


Vzdělávací cíle

Hlavním cílem semináře je rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v otázce metodického vedení dětí předškolního věku v činnostech, které souvisí s nácvikem správného dýchání. Stimulace – edukace dětí v této oblasti je významným předpokladem pro prevenci vzniku nebo snahy zmírnění obtíží související s narušenou komunikační schopností u dětí. Dalším cílem je také naučit děti vnímat pocity při práci s vlastním tělem a dechem jako vhodnou formu relaxace a nabídnout tak vhodné možnosti při nácviku koncentrace pozornosti. 


Lektor

Mgr. Bc. Eliška Opatřilová

Absolventka magisterského programu Speciální pedagogika Ostravské univerzity v Ostravě. Získala bakalářský titul na MU v Brně (obor Právo sociálního zabezpečení). Od roku 2010 působí jako učitelka v MŠ, kde se také věnuje vedení logopedické prevence a reedukaci v MŠ, je koordinátorkou inkluze v MŠ, speciální pedagožkou, spolupracuje s SPC a PPP. Zkušenosti při práci s dětmi i dospělými získala také jako dobrovolník v NZDM, lektorka dramatického kroužku v MŠ, hlavní vedoucí dětského tábora a lektorka kroužku keramiky pro osoby s postižením. V současné době působí jako lektorka kurzu Logopedického asistenta, dále je lektorkou dalšího vzdělávání pro pedagogy. Dále lektoruje v rekvalifikačních kurzech pro chůvy a je akreditovanou komisařkou profesních zkoušek pro chůvy. 

Cena

1 290 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO