Šablona

Když já chci, a oni nechtějí (webinář)


Termín

19. 10. 2022
8:00 - 15:30

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

21055/2021-4-788

Cílová skupina

  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé 2. stupně ZŠ
  • Učitelé SŠ
  • Vychovatelé školských zařízení
  • Učitelé speciálních škol
  • Asistenti pedagoga

19.10. 8:00 - 9:30 + 10:00 - 11:30 + 12:00 - 13:30 + 14:00 - 15:30Obsah školení

Seminář je zaměřený zejména na vztah pedagoga a žáka z různých pohledů, na vzájemná očekávání, na motivovanost žáků ve výchovně vzdělávacím procesu, na vzájemné interakce, na potřeby pedagogů a žáků a jejich uspokojování, na způsoby spolupráce se třídou tak, aby byl zajištěn bezpečný prostor pro všechny žáky, na budování důvěry mezi pedagogem a žáky, na způsoby hodnocení, které motivují, na využívání výukových metod, které podporují zájem o vzdělávání, na vzdělávání žáků se SPUCH a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

 

Ve školení bude například:

- potřeby žáků, potřeby pedagogů, Maslowova pyramida potřeb, neuspokojené potřeby a jejich projevy u dítěte, jaké jsou u dítěte projevy, když jsou potřeby uspokojeny, vliv neuspokojování potřeb na výchovně vzdělávací proces, potřeby žáků se SPUCH

- motivace - základní členění a pohled na různé druhy motivace, problémy s žákovskou motivací, nadměrná motivace, frustrace, nuda, co je za nechtěním a chtěním se učit a učit se, hranice osobní zodpovědnosti za vzdělávání vzhledem k věku žáků, konkrétní nápady jak žáky motivovat

- nastavování důvěry a bezpečného prostředí ve výchovně vzdělávacím prostředí a vliv na výsledky vzdělávání žáků, klima třídy, strach a co způsobuje, zpětná vazba a hodnocení žáků, nastavování pravidel, konkrétní nápady jak posilovat důvěru a bezpečné prostředí, jak posilovat zájem o školu

- osobní plán žáka, karty potřeb žáků, analýza potřeb žáků

 

 


Cíle školení

Cílem semináře je:

1. ujasnění termínů - potřeby, motivace žáků a pedagogů

2. osvojení základních principů a doporučených postupů v motivaci žáků

3. osvojení metod, které podporují aktivní přístup žáků k vyučovacímu procesu a pomáhají nastavovat důvěru v interakcích mezi pedagogem a žáky


Lektor

Mgr. Lenka Rybářová

Absolventka pedagogické fakulty UK v Praze,  koučovacího a mentorského výcviku, dlouholetá pedagožka působící také ve vedení ZŠ, nebo jako koordinátorka inkluze a výchovná poradkyně. Ve své lektorské praxi se věnuje aplikaci koučovacích technik, metodické podpoře a vedení začínajících učitelů, zavádění a podpoře tandemové výuky, metodické podpoře učitelů v práci s dětmi se SPUCH, atd.


Cena

1 540 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář