šablony

Jak učit, a nikoli sebe i žáky mučit (webinář)


Termín

16. 11. 2022
8:00 - 15:30

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

21055/2021-4-788

Cílová skupina

  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé 2. stupně ZŠ
  • Učitelé SŠ
  • Učitelé ZUŠ a SUŠ

16.11. 8:00 - 9:30 + 10:00 - 11:30 + 12:00 - 13:30 + 14:00 - 15:30Obsah školení

Seminář je zaměřený na výchovně vzdělávací proces z pohledu vyučovacích stylů pedagoga, učebních stylů žáků, na výukové metody, na učební plány vycházející z RVP, ŠVP, na individualizaci výuky s vhodným nastavením požadavků na žáky, na vyučovací hodinu z pohledu její stavby s využitím různých výukových metod zohledňujících individuální nastavení pro jednotlivé žáky i žáky se SPUCH, na nastavení spolupráce s rodinou ve smyslu domácí přípravy, na zpětnou vazbu jako na podporující způsob hodnocení žákovy práce. Součástí semináře je zařazení konkrétních postupů, nápadů a inspirace k posilování jednotlivých oblastí efektivní výuky.

 

Ve školení bude například:

- vyučovací styly učitelů a jejich vliv na žáky, učební styly žáků a jejich vliv na zvládání nároků výchovně-vzdělávacího procesu, vyučovací styl učitele versus učební styl žáka, jaký je můj vyučovací styl

- výukové metody - základní dělení a jejich využití, výuka z pohledu obsahu učiva - RVP, ŠVP, tematické plány - individualizaci výuky, vyučovací hodina - plán - cíl, obsah, zhodnocení, zpětná vazba žáků, konkrétní nápady z praxe

- spolupráce mezi pedagogem a žákem - nastavení pravidel, požadavky na domácí přípravu, nastavení efektivní spolupráce s rodiči, specifika při práci s dětmi se SPUCH a zapojení jejich rodičů do vzdělávání, různé formy ověřování vědomostí, zpětná vazba

- o co se opřít v legislativě, co dělat, když něco nefunguje

 


Cíle školení

Cílem semináře je:

1. uvědomit si souvislosti mezi vyučovacím stylem učitele a učebním stylem žáka a vliv této souvislosti na žákovu úspěšnost ve vzdělávání

2. inspirovat konkrétními postupy, metodami, nápady k obohacení a zefektivnění výuky

3. stavba vyučovací hodiny, efektivní propojení jednotlivých částí vyučovací hodiny  


Lektor

Mgr. Lenka Rybářová

Absolventka pedagogické fakulty UK v Praze,  koučovacího a mentorského výcviku, dlouholetá pedagožka působící také ve vedení ZŠ, nebo jako koordinátorka inkluze a výchovná poradkyně. Ve své lektorské praxi se věnuje aplikaci koučovacích technik, metodické podpoře a vedení začínajících učitelů, zavádění a podpoře tandemové výuky, metodické podpoře učitelů v práci s dětmi se SPUCH, atd.

Cena

1 540 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář