logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

šablony

Jak rozchodit nové učitelské boty (webinář)


Termín

14. 06. 2023
8:00 - 15:30

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

21055/2021-4-788

Cílová skupina

  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé 2. stupně ZŠ
  • Učitelé SŠ

1590 Kč / osoba
Přihláška

14.6. 8:00 - 9:30 + 10:00 - 11:30 + 12:00 - 13:30 + 14:00 - 15:30Obsah

Seminář je určený pro začínající učitele, kteří přichází nově do praxe. Je sestavený jako průvodce hlavními oblastmi, se kterými se nový učitel v systému školy potkává. Soustředí se na konkrétní rady a inspirace vycházející z praxe zejména v těchto oblastech - učitel ve své roli učitele, učitel a chod školy, učitel a kolegové, učitel a žáci, učitel a rodiče, učitel jako soukromá osoba. Součástí semináře je vzájemné sdílení, rozbor konkrétních situací účastníků.

 

Ve školení bude například:

- začínající učitel v chodu školy - legislativa, ŠVP, tematické plány, BOZP, organizační řády, dokumentace školy, způsob fungování systému školního roku, pracovní doba, povinnosti a práva zaměstnance, učitel a kolegové - kompetence jednotlivých pracovníků školy, systém fungování metodické podpory učitelů

- učitel ve své roli učitele - povinnosti, kompetence a práva učitele, učitel a žáci - dokumentace žáka, žáci se SPUCH, výuka, kázeň, hranice, psychohygiena, kde hledat pomoc a podporu

- učitel a rodiče - způsob komunikace s rodiči, na co si dát v komunikaci s rodiči pozor, na jaké informace má rodič právo, vedení schůzky s rodičem, třídní schůzky, kde hledat podporu a pomoc,  učitel jako soukromá osoba - jak nastavit hranice v kontaktech mimo školu, jak se začlenit do komunity

 


Vzdělávací cíle

Cílem semináře je:

1.     ujasnění si postavení začínajícího učitele v chodu školy a v celé šíři oblastí, se kterými je začínající učitel v konfrontaci

2.     inspirace začínajících učitelů konkrétními nápady, postupy, návody, jak zvládnout nároky své profese

3.     hledání odpovědí na konkrétní situace z praxe účastníků


Lektor

Mgr. Lenka Rybářová

Absolventka pedagogické fakulty UK v Praze,  koučovacího a mentorského výcviku, dlouholetá pedagožka působící také ve vedení ZŠ, nebo jako koordinátorka inkluze a výchovná poradkyně. Ve své lektorské praxi se věnuje aplikaci koučovacích technik, metodické podpoře a vedení začínajících učitelů, zavádění a podpoře tandemové výuky, metodické podpoře učitelů v práci s dětmi se SPUCH, atd.

Cena

1 590 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO