logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Jak na tvorbu Plánu výchovy a péče v dětské skupině


Termín

14. 01. 2025
17:00 -20:15

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

4 vyučovací hodiny

Cílová skupina

  • Chůvy

950 Kč / osoba
Přihláška

Obsah

Obsah:

  • Teoretická část semináře – platná legislativa Zákona 247/2014 Sb., související prováděcí vyhlášky.
  • Co je to Plán výchovy a péče v DS (PVaP).
    Odborná terminologie, pojmy, praktický slovníček.
  • Standardy kvality péče, bodové hodnocení, kontrolní mechanismy, sankce.
  • Praktické zpracování PV a P pro konkrétní dětskou skupinu.
  • Společná evaluace připravených PVaP, časté chyby při přípravě plánů.
  • Závěr, předání osvědčení o absolvování semináře.

 

Téma semináře navazuje na dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy a nutnost posílení kompetence pracovníků v oblasti vzdělávání a péče o děti v předškolních zařízeních.


Vzdělávací cíle

Cílem semináře je seznámit účastníky s postupem přípravy Plánu výchovy a péče v dětské skupině v souladu se zákonnými požadavky a platnou legislativou dětských skupin.

Seminář nabídne teoretickou část zaměřenou na platnou legislativu a odbornou terminologii a část praktickou, kde si účastníci budou moci vyzkoušet tvorbu plánu pro jejich konkrétní dětskou skupinu. Své návrhy budou mít možnost konzultovat spolu s ostatními účastníky semináře a naučí se je obhájit.

Část semináře bude věnována i Standardům kvality péče, kontrolním mechanismům ze strany MPSV a častým chybám při přípravě Plánu výchovy a péče.


Lektor

Mgr. Alena Poláková

Absolventka Pedagogické fakulty UPOL v Olomouci (učitelství pro mateřské školy, předškolní pedagogika, speciální pedagogika, školský management), 40 let praxe učitelky MŠ, 15 let ředitelka MŠ; tvorba a realizace projektu Multikulturní výchova v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Dlouholetá lektorka seminářů DVPP (zdravotní tělesná výchova; sexuální výchova v MŠ; multikulturní výchova; práce s dvouletými dětmi v MŠ; atd.).

Cena

950 Kč/osobu (vč. DPH)

Přihláška

Údaje o účastníkovi

Údaje o dalším účastníkovi

ve formátu dd.mm.rrrr (např. 29.02.1975)


Fakturační údaje