Šablona

Dítě s odlišným mateřským jazykem v MŠ (webinář)


Termín

09. 11. 2022 - 10. 11. 2022
16:00 - 19:30

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

6873/2022-4-422

Cílová skupina

  • Učitelé MŠ

Rozděleno do dvou dnů: 9.11. 16:00 – 17:30 + 18:00 - 19:30, 10.11. 16:00 – 17:30 + 18:00 - 19:30Obsah školení

Kdo je žák s OMJ a kdo je cizinec?

Rovné příležitosti – nastavovaní pravidel pro příjemnou atmosféru ve vyučovacím procesu

Inkluzivní prostředí – metodická příprava pro začlenění žáka s OMJ

Inkluze žáka s OMJ – jakými způsoby podpořit dítě s OMJ

Didaktické pomůcky – jaké pomůcky mohou pomoci v rámci osvojení češtiny

Kazuistika – příklady z praxe (činnosti AP při práci se žákem, průběh vyučování)

Organizace podporující žáky s OMJ

Příklady dobré praxe


Cíle školení

Výchova a vzdělávaní žáků s odlišným mateřským jazykem je v rámci českého školství tématem, které nebylo záležitostí doposud velmi hojně zastoupenou. Vzhledem k aktuálnímu společenskému dění je toto téma velmi aktuální. Jakým způsobem s žáky pracovat a jak postupovat, abychom hodili dětem záchranný kruh spočívající ve správně zvoleném pedagogickém postupu a abychom je nenechali utopit se v prostředí, kde jsou odlišný jazyk a jiná kultura faktory způsobující znevýhodnění a překážky? Na to vše by vám měla dát odpověď právě tento seminář.


Lektor

Bc. Lenka Scholzová

Absolventka Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v oboru sociální práce a VOŠ v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Profesionálně se věnovala přímé práci s klienty v soc. službách a učitelské profesi. Jako lektorka působí v kurzech pro pracovníky v soc. službách, školeních pro chůvy, asistenty pedagoga i učitele.


Cena

1 540,00 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář