logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

šablony

Asertivní řešení problémů (webinář)


20. 11. 2024
8:00 - 15:30

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

8 vyučovacích hodin

28936/2022-4-1041

 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení

1950 Kč / osoba
Přihláška

20.11. 8:00 - 9:30 + 10:00 - 11:30 + 12:00 - 13:30 + 14:00 - 15:30V tomto semináři si podrobně rozanalyzujeme naši denní komunikaci. Zaměříme se na důležitost řešení konfliktů pomocí asertivní komunikaci a asertivního přístupu k dané situaci. Budeme se věnovat komunikačním rovinám, významu a záměru slov, způsobu vyjadřování v rozličných situacích a používání neverbální a nonverbální komunikaci v praxi. Seminář je vhodný pro každého, kdo pracuje s lidmi, kdo žije v napjatém prostředí nebo mu záleží na vyrovnaném a klidném životě bez zbytečných konfliktů. Učitelé se naučí řešit nepříjemné situace s rodiči svých žáků, ředitelé a manažéři si zjednoduší řešení problémů na pracovišti se svými podřízenými a zaměstnanci se naučí efektivně prosazovat svá práva. Pozornost bude věnována komunikaci, konfliktům, asertivitě a emoční inteligenci.


Rozebereme si téma konfliktu a budeme odkrývat jeho podstatu tak, abychom mu mohli v co největší míře předcházet. Rozebereme si pojem asertivita a její implementování do každodenního pracovního i osobního života. Budeme se věnovat i emoční inteligence jako důležitému faktoru našeho úspěchu ve 21.století.

 

Účastníci semináře:

 

 • naučí se správně chápat význam a záměr slov a způsob vyjadřování v rozličných situacích
 • naučí se komunikovat z pozice učitele, nadřízeného nebo podřízeného zaměstnance
 • uvědomí si důležitost aktívního naslouchání – soustředění se na komunikaci a pochopení druhé strany, čtení neverbálního projevu, zaměření se na příčiny
 • seznámí se s řešením konfliktů – typy a zdroje konfliktů, etapy vývoje konfliktu, důsledky neřešených konfliktů, emocionální prvky konfliktů
 • naučí se identifikovat potenciální konflikty a uplatňovat preventivní opatření
 • naučí se využívat asertivitu při řešení problémů, tlumit hněv a seznámí se s techniky asertivity
 • osvojí si emocionální inteligenci – sebeuvědomění, sebeovládání, sebemotivace, empatie a sociální dovednosti, kontexty emocionální inteligence a příklady

 • PaedDr. Adriana Neuwirth

  Absolventka Pedagogické fakulty UK v Bratislavě v oboru elementární pedagogika - učitelství 1. stupně. Působila jako pedagožka na ZŠ i VŠ, ředitelka ZŠ i SŠ a školní inspektorka. V současnosti se věnuje lektorské činnosti se zaměřením na osobnostně sociální rozvoj, komunikaci, řízení a wellbeing.

  1 950 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

  Přihláška

  Údaje o účastníkovi

  Údaje o dalším účastníkovi

  ve formátu dd.mm.rrrr (např. 29.02.1975)


  Fakturační údaje