Aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením v sociálních službách - tělesné a duševní aktivizační techniky využívané v praxi


Termín

16. 09. 2022 - 17. 09. 2022
9:00 - 15:30

Místo

Brno
bude upřesněno, Brno

Hodinová dotace

16 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2021/1421-SP/PC

Cílová skupina

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách

Obsah školení

Kurz je zaměřen na přípravu pracovníků v sociálních službách a aktivizačních pracovníků, jak správně komunikovat, zjišťovat a reagovat na potřeby a zájmy seniorů a osob se zdravotním postižením v  sociálních službách. Jak správně využívat jednotlivé aktivizační metody a techniky s ohledem na jejich specifické a individuální potřeby. Účastníci se díky kurzu dozví s jakými specifikami se můžeme při práci se seniory a osobami se zdravotním postižením setkat, jaké přínosy a rizika aktivizace přináší, jaké druhy aktivizačních technik a metod můžeme při práci s touto cílovou skupinou využít, jaké aktivizační metody a techniky jsou vhodné pro seniory s demencí.  Nedílnou součástí kurzu jsou praktické ukázky jednotlivých aktivizačních činností a příprava aktivizačních programů. Cílem kurzu je posílení a rozvoj kompetencí pracovníků v sociálních službách a aktivizačních pracovníků v oblasti aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením v sociálních službách.


Cíle školení

Účastník kurzu získá  základní informace o aktivizaci, která je vnímána jako aktivizačně-stimulační funkce, jež napomáhá k udržování kvality života nejen stále činorodým jedincům, ale také těm méně aktivním osobám. Získá všeobecné znalosti o potřebách a specifikách seniorů, seniorů s demencí, osob se zdravotním postižením a na základě těchto znalostí bude schopen vytvořit aktivizaci s ohledem na individuální a specifické potřeby klienta. Účastník porozumí aktivizaci a pochopí její význam při práci s klienty. Osvojí si přípravu aktivizačních programů pro dané cílové skupiny. Nedílnou součástí jsou informace o jednotlivých metodách a technikách aktivizace jako je: smyslová aktivizace, reminiscenční terapie, trénink paměti, muzikoterapie, arteterapie, poetoterapie s ukázkou konkrétních příkladů, které lze využít v praxi.


Lektor

Bc. Petra Marie Šimková, DiS.

Absolventka Slezské univerzity v Opavě v oboru Edukační péče o seniory - specializace v pedagogice. V sociálních službách pracuje již řadu let na pozici sociální pracovnice pro pobytovou sociální službu - Domov se zvláštním režimem a ambulantní sociální službu - Sociálně terapeutické dílny. Dále působí i jako aktivizátor. Ve své lektorké činnosti se specializuje na různé způsoby aktivizace v soc. službách.


Cena

2 750,00 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

* Toto pole je povinné

Údaje o účastníkovi

Údaje o dalším účastníkovi

ve formátu dd.mm.rrrr (např. 29.02.1975)


Fakturační údaje
Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP online - formou webinářů. Šablony je aktuálně možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

WEBINÁŘE PRO VEŘEJNOST

Nabídka webinářů pro rodiče dětí, žáků či příbuzné klientů sociálních služeb.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář